Šógi porekadlá – Stiahnúť zlatého generála dozadu je určite dobrý ťah

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Stiahnúť zlatého generála dozadu je určite dobrý ťah“.

Diagram 1

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g4l/1ks3g2/2pp1pnp1/pp1sp1r1p/6pP1/P1PSPP2P/1P1P1SP2/2KG2GR1/LN5NL b Bb 1)

Stiahnutím zlatého generála do posledného radu posilníte svoju obranu. Niekedy je to omnoho lepší ťah ako by ste čakali.

Diagram 1 pochádza z hry zo zápasu o titul. Ako by ste hrali v tejto pozícii za Čierneho?

Čierny stiahol svojho zlatého generála na políčko 39, očakávajúc výmenu veží. Neskôr posunul svojho zlatého generála ešte ďalej na políčko 49, posilňujúc obranu. Hra pokračovala veľkolepou výmenou veží a strelcov (Diagram 2). Pozícia je vyrovnaná, ale všimnite si, že v tábore Čierneho nie je žiadne miesto pre doloženie veže súperom.

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g4l/1ks6/3p2n2/ppps2g1p/4P1pp1/P2S1p2P/1PPP5/2KG2S2/LN3G1NL b RB2Prb2p 1)

Na Diagrame 3 môžeme vidieť ďalšie využitie tohto porekadla. Narozdiel od predošlého príkladu, tento príklad je súčasťou joseki stredovej veže (nakabisha) proti statickej veži.

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln3g1nl/2r1gskb1/p3sp1p1/2ppp1p1p/1p7/2PPPP2P/PPBS2PP1/2G1R1SK1/LN3G1NL b – 1)

Ťahy po Diagrame 3:

G-79  P-75  
Px75  Rx75  
R-78  (Diagram 4)
Diagram 4. Biely na ťahu (SFEN=ln3g1nl/4gskb1/p3sp1p1/3pp1p1p/1pr6/3PPP2P/PPBS2PP1/2R3SK1/LNG2G1NL w Pp 6)

Stiahnutie zlatého generála na 79 presne nasleduje porekadlo „Stiahnúť zlatého generála dozadu je určite dobrý ťah“. Nielenže zlatý generál teraz pokrýva predtý nechránené políčka, ale navyše sa uvoľnilo políčko 78 pre vežu. Vďaka stiahnutému zlatému generálovi sa teraz Čierny vôbec nemusí obávať výmeny veží. Čierny sa môže tešiť na zahranie takých ťahov ako je P-65, alebo B-88.

Obrana proti súperovej veži v tábore

Diagram 5 ukazuje pozíciu, keď Biely doložil vežu do Čierneho tábora, v ktorom je kráľ chránený v hrade Yagura. Napriek tomu, že Čierneho Yagura je stále v pôvodnom stave, Čierny nemá veľa dôvodov na radosť, keďže súper má na ruke vežu a strieborného generála.

Diagram 5. Biely na ťahu (SFEN=9/9/9/9/9/2PPP4/PPSG2b2/1KG3r2/LN7 w rs 1)

Bieleho plán je obetovať vežu na 78, čím získa zlatého generála na ruku. Kráľ nemá na výber ako zajať povýšenú vežu, no potom nasleduje doloženie strieborného generála na 69, kráľ ho zoberie, no Biely doloží vežu na políčko 41. To je prakticky koniec, pretože so zlatým generálom na ruke, neexistuje pre Čierneho žiadna šanca, aby sa vyhol matu. (Napríklad ak kráľ pohne na políčko 78, doloženie zlatého generála na 79 skončí matom, nech kráľ ujde kamkoľvek.)

Diagram 6. Čierny na ťahu (SFEN=sfen 9/9/9/9/9/2PPP4/PPSG2b2/9/LN1K1r3 b RSg 6)

Pozrite sa na Diagram 5 ešte raz. Čierny má dobrý obranný ťah. Viete aký?

Nasledujúc dnešné porekadlo, ten správny ťah je stiahnúť zlatého generála z políčka 67 na políčko 68.

Postavením dvoch zlatých generálov vedľa kráľa Čierny získal trochu času navyše. Pri stavaní hradu Yagura patrí zlatý generál na políčko 67, no v koncovke je pre obranu lepšie, ak je zlatý generál na políčku 68.

Treba dodať, že stiahnutie strieborného generála na políčko 68, miesto zlatého generála, je o menej preferovaná možnosť, a to aj napriek tomu, že sa na prvý pohľad zdá, že oba ťahy majú rovnaký/podobný efekt. Proti Yagure však existuje známe tesuji: Doloženie strieborného generála na políčko 69, proti ktorému strieborný generál na políčku 68 nezmôže nič.

Preto si zapamätajte, že zlatý generál funguje omnoho lepšie, keď je umiestnený v posledných radoch.

Šógi porekadlá – So zlatým generálom v poslednom rade sa nemusíte báť obetovať vežu

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „So zlatým generálom v poslednom rade sa nemusíte báť obetovať vežu“.

Diagram 1

S dobre obráneným táborom sa netreba báť obetovať vežu. Pozrite sa na Diagram 1.

Diagram 1 (SFEN=9/9/9/9/9/P1P1P1P1P/1P1P1P1P1/2KG2S2/LN3G1NL b r 1)

Keď máme zlatého generála v najspodnejšom rade, ako vidíme na Diagrame 1, súper nemá kam doložiť vežu. Kombinácia strieborného generála na políčku 38 a zlatého generála na 49 tvorí silnú obranu proti doloženiu veže.

Naopak, strieborný generál v najspodnejšom rade vytvára veľmi zlý tvar v obrane.

Diagram 2 ukazuje situáciu, keď strieborný generál a dvaja zlatý generál sú umiestnení pri kráľovi, tvoriac tak silnú obranu kráľa. Kráľ je síce silno chránený, no pravá strana tábora je slabšia.

Diagram 2 (SFEN=/9/9/9/9/P1P1P1P1P/1PSP1P1P1/2KGG4/LN5NL b r 1)

Biely môže doložiť vežu na políčko 39.

Ak má súper na ruke vežu, tábor na Diagrame 1 je odolnejší voči súperovým útokom, ako tábor na Diagrame 2. Toto je jedna z irónií šógi, na ktorú treba pamatäť. Zdanlivo silná obrana so striebornými a zlatými generálmi blízko pri kráľovi vie privolať nebezpečné doloženia veže.

Porekadlo v praxi v reálnej partii

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln3g1nl/1r4kb1/p4psp1/2pgp1p1p/1p1p1S3/2P6/PPBs1PPPP/6SK1/LN1GRG1NL b Pp 1)

Na Diagrame 3 môžeme vidieť pozíciu z reálnej partie. Biely práve doložil strieborného generála na políčko 67. Čierny by síce rád zajal svojím strieborným generálom pešiaka na políčku 54, súper však v tom momente doloží pešiaka na políčko 56, čím zablokuje vplyv veže na piaty stĺpec. Ak nie Sx54, tak aký ťah by mal Čierny zahrať?

Obeta veže. Veža zajme pešiaka na políčku 54.

Čierny má dvoch zlatých generálov v poslednom rade, čím má tábor veľmi odolný voči doloženiu veže. Takže Čierny si môže dovoliť hrať agresívnejšie. Po tomto ťahu sa zrazu zdá, že bieleho doloženie strieborného generála na 67 bol zbytočný, keďže Biely doložením strieborného generála plánoval obmedziť pohyb Čierneho veže.

Hráči ďalej odohrali nasledovnú sekvenciu ťahov:

..... Gx54
Sx54  B-13
P*64  (Finálny diagram)
Finálny diagram. (SFEN=ln3g1nl/1r4k2/p4pspb/2pPS1p1p/1p1p5/2P6/PPBs1PPPP/6SK1/LN1G1G1NL w GPrp 6)

Čierneho strieborný generál sa približuje k Bieleho kráľovi, zatiaľ čo Bieleho strelec a strieborný generál nerobia nič. Pozícia na Finálnom diagrame je vyrovnaná a to napriek tomu, že Čierny stratil materiál (vežu za zlatého).

Bieleho posunutie strelca na 13 bol dobrý ťah v zlej pozícii, snažiac sa so strelcom prejsť na lepšiu diagonálu a taktiež otvárajúc väčší priestor pre kráľa na prípadný útek. Avšak Čierneho doloženie pešiaka na políčko 64 je ešte lepší ťah, vytvárajúc základ pre další útok.

Veža je veľmi silná figúrka a väčšinou je veľmi nepríjemné dať súperovi vežu na ruku, avšak ak je na to váš tábor pripravený a nemá žiadnu dieru, kam by súper mohol doložiť svoju vežu, obeta veže je určite možnosť na zváženie.

Šógi porekadlá – Vylákajte zlatého generála diagonálne vpred

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Vylákajte zlatého generála diagonálne vpred“.

Zlatý generál síce môže ísť diagonálne vpred, no potrebuje dva ťahy, aby sa vrátil na svoje pôvodné políčko

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=sfen 7nl/3R+P1gk1/5gspp/5pp2/9/9/9/9/9 b 2P 1)

Bieleho kráľ je obrnený v hrade Yagura. Ako môže Čierny v tejto situácii rozbiť hrad Yagura?

Doložením pešiaka na políčko 54.

Takéto doloženie pešiaka je známe tesuji ktoré sa nazýva visiaci pešiak(po anglicky tiež dangling pawn, v japončine sa využíva výraz 垂れ歩 – tarefu). Visiaci pešiak je taký pešiak, ktorý je doložený tak, že v ďalšom ťahu môže povýšiť.

V tomto prípade je využitie tesuji visiaceho pešiaka veľmi účinné.

Keďže v ďalšom ťahu bude môcť pešiak povýšiť na políčku 53, Biely na túto hrozbu musí reagovať. V opačnom prípade povýšený pešiak narobí bielemu v tábore šarapatu 🙂

Jediná možná reakcia je zajať pešiaka zlatým generálom (Diagram 2), čím je Bieleho zlatý generál vylákaný preč z hradu diagonálne vpred. Tak skoro sa už do hradu tento zlatý generál nevráti.

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=sfen 7nl/3R+P1gk1/6spp/4gpp2/9/9/9/9/9 b Pp 3)

Čierny pokračuje doložením ďalšieho pešiaka na políčko 43. Tento ťah opäť mieri na povýšenie v ďalšom ťahu, zároveň však láka súperovho zlatého generála na políčku 32 diagonálne vpred.

Ak súperov zlatý generál zajme pešiaka, posledným klincom do Bieleho hrobu je posun späť s povýšeným pešiakom z políčka 52 na políčko 53.

Povýšený pešiak útočí na oboch zlatých generálov, avšak zároveň sa vyčistila cesta medzi Čierneho vežou na 62 a Bieleho kráľom. Posunutie povýšeného pešiaka na 53 je šach. Akokoľvek Biely zareaguje, Čierny zajme zlatého generála na políčku 43 (prípadne 42) a Bielemu dá postupne mat.

Diagram 3. Biely na ťahu vo veľkých problémoch (SFEN=sfen 7nl/3R3k1/4+Pgspp/4gpp2/9/9/9/9/9 w 2p 6)

Zapamätajte si techniku visiaceho pešiaka, ktorá je efektívnou metódou na vylákanie súperovho zlatého generála diagonálne vpred.

Šógi porekadlá – Nechajte si zlatého generála na ruke až do úplného konca

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Nechajte si zlatého generála na ruke až do úplného konca“.

Príklady koncovky

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=4k4/9/9/9/9/9/9/9/9 b GS 1)

Pozrime sa na Diagram 1. Ako vieme kráľa uviesť do neobrániteľnej pozície?

Správna odpoveď je doloženie strieborného generála na políčko 53.

Pozor, strieborného generála. Nie zlatého. Keďže Biely nemá na ruke žiadnu figúrku, jediný možný ťah pre Bieleho je pohnúť s králom o jedno políčko doprava, alebo doľava. Bez ohľadu na to, kam s kráľom Biely pohne, v ďalšom ťahu mu Čierny okamžite dá mat, doložením zlatého generála priamo nad kráľa. Kráľ sa nebude mať kam pohnúť a zároveň nemôže vyhodiť zlatého generála, pretože toho bráni strieborný generál.

Ak by sme náhodou zmenili poradie, a najprv by sme doložili zlatého generála na 53, po tom, čo by Bieleho kráľ utiekol napríklad na políčko 61, doloženie strieborného generála na 62 nie je mat, pretože kráľ môže utiecť na políčko 72.

Ak by sme v Diagrame 1 nemali na ruke zlatého generála, potrebovali by sme mať na ruke až troch strieborných generálov, aby sme vedeli dostať kráľa do neubrániteľnej pozície.

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=4k4/9/9/9/9/9/9/9/9 b 3S 1)

Ako dostať kráľa do neubrániteľnej pozície na Diagrame 2?

S*53    K-41
S*33    K-31
S*32    šach-mat (Diagram 3)
Diagram 3. Mat (SFEN=6k2/6S2/4S1S2/9/9/9/9/9/9 w – 6)

Ako môžete vidieť, chytiť súperovho kráľa bez zlatého generála je omnoho ťažšie ako s ním, takže ak sa vám podarí na ruku dostať zlatého generála, pokúste sa ho udržať si ho na ruke podľa možnosti až do konca hry.

V poslednom diagrame si ešte ukážeme jeden trojťahový tsume problém. Ako dať mat kráľovi na Diagrame 4, pričom každý ťah musí byť šach?

Diagram 4. Čierny na ťahu (SFEN=6S2/8k/7p1/8p/9/9/9/9/9 b RGr2b3g3s4n4l16p 1)

Ak ste si zapamätali znenie dnešného porekadla, tak odpoveď zrejme poznáte. Nechajte si zlatého generála na ruke až do úplného konca. Najprv musíme doložiť vežu. Kam? Doložením veže na políčko 11, donútime kráľa vyhodiť vežu, pretože inú možnosť kráľ nemá. Následne však doložíme zlatého generála na políčko 22. Šach mat.

Yoshiharu Habu nedokázal získať 100-tý titul

Ešte v novembri minulého roka sme písali o tom, že legendárny profesionálny hráč Yoshiharu Habu získa šancu zabojovať o 100-tý titul.

Konkrétne sa jednalo o titul Ousho, ktorý v tom čase držal Souta Fujii, aktuálna hviezda a bez preháňania momentálne najsilnejší hráč šógi na svete. Yoshiharu Habu bol zase najsilnejším hráčom pred cca 20 rokmi. Stretli sa teda ‚starý‘ majster s tým novým.

Obaja hráči sú v Japonsku veľmi populárny a preto bol tento zápas ostro sledovaný nielen medzi fanúšikmi šógi.

Napriek tomu, že Fujiimu fandí skoro každý fanúšik šógi, predsa len tentokrát veľká časť fanúšikov držala palce Habuovi. Zdá sa, že každý praje Habuovi ten magický 100-tý titul a toto bola zrejme jedna z posledných príležitostí ho získať.

Posledné roky Habu klesal na výkonnosti a mladší hráči ho postupne začali prekonávať. Posledné mesiace však potiahol šnúru viacerých významných víťazstiev, zjavne bol vo forme a preto šanca, že sa mu podarí vyhrať titul nebola nízka.

Titul Oushou

Oushou titul je jeden z aktuálne ôsmych hlavných titulov. O prvý krát zabojovali o titul Oushou v roku 1951, radí sa teda k jedným z najstarších titulov (najstarší je samozrejme meijin). Samotný Habu tento titul dokázal získať neuveriteľných 12 krát (naposledy v roku 2009). Titul sa hrá na 4 víťazné zápasy. V prípade vyrovnaných súperov je teda potrebné odohrať až 7 zápasov. V každom zápase má navyše každý hráč 8 hodín času na premýšľanie.

Keďže 8 hodín na hráča je veľmi dlhý čas, zápas je rozdelený na dva hracie dni. Na konci prvého hracieho dňa jeden z hráčov, ktorý je akurát na ťahu zapíše svoj ďalší ťah do obálky, tak aby súper nevidel na čo sa má pripravovať, tzv fuujite. Na začiatku druhého hracieho dňa sa odhalí ťah z obálky, zahrá sa na doske a zápas pokračuje ďalej.

Habu vs Fujii

Ostrosledovaný zápas o titul započal 8. januárom. Sente (teda čierny) sa stal Souta Fujii. V ďalších zápasoch si potom Fujii a Habu striedali farby. Prvý zápas nám Fujii ukázal svoju silu a vyhral. Napriek tomu Habu sa držal dobre a preto fanúšikovia stále držali nádej, že legendárny hráč titul dokáže získať.

V druhom zápase sa to potvrdilo a Habu dokázal naozaj urobiť výnimočný ťah, o ktorom sa potom dlho diskutovalo aj medzi profesionálnymi hráčmi. Aj vďaka tomu sa mu podarilo v druhom zápase vyhrať. Na fanúšikov to spravilo veľký dojem.

V treťom zápase sa však opäť potvrdila sila Fujiiho. Habu sa musel pokúsiť o zvrat v štvrtom zápase. V štvrtom zápase sa zdá, že zapôsobila tzv. Habu magic – pojem, ktorý sa zvykol o Yoshiharuovi Habuovi používať najmä v minulosti, keď zrazu akoby mávnutím čarovného prútika Habu dokázal partiu úplne zvrátiť a vyhrať. Souta Fujii zahral nesprávny fuujite (ťah, ktorý sa zapísal do obálky). Na druhý deň už nedokázal Fujii zvrátiť nepriaznivý priebeh hry.

Yoshiharu Habu po štvrtom zápase

Doposiaľ v zápase o titul Oushou vždy vyhral čierny. Piatu partiu sa mal stať Čiernym Fujii, takže fanúšikovia boli pripravení, že v tomto zápase zrejme vyhrá Fujii, čo sa aj potvrdilo. Yoshiharu Habu mal svoju šancu aj v tomto zápase, potom sa mu však nepodarilo úspešne pokračovať v útoku a naopak sám sa dostal do nepríjemnej situácie a prehral.

Šiesty zápas

Napriek tomu, že v šiestom zápase sa mal stať čiernym opäť Habu, situácia nebola taká jednoduchá. Predsa len, Fujii si tento zápas ešte mohol dovoliť pustiť, no Habu si takýto luxus dovoliť nemohol. Ak chcel pomýšľať na titul, už si nemohol dovoliť žiadnu prehru.

Pred šiestym zápasom titulu Oushou Souta Fujii ešte hral tretí zápas o titul Kiou s Akirom Watanabem. Pokiaľ by tento zápas vyhral, získal by aj titul Kiou, v zápase sa však udialo niekoľko zvratov a Fujii v koncovke pri snahe dať mat súperovmu kráľovi urobil chybu a zápas prehral.

Potom hral Fujii ďalší dôležitý zápas. Play-off o miestenku vyzývateľa o titul meijin. V tomto zápase sa stretol s Akihitom Hirosem. Po ťažkom boji sa mu podarilo zvíťaziť a stať sa tak vyzývateľom o titul meijin.

Šiesty zápas začal 11 marca. Čierny Habu sa najprv pokúsil o otvorenie aigakari, no napokon predsa len hra pokračovala v modernom otvorení s výmenou strelcov. Už v čase fuujite sa však hra vyvíjala v prospech Fujiiho. Na druhý deň už Habu nedokázal vymyslieť žiaden dobrý protiútok a napokon prehral.

Habu tak nedokázal získať 100-tý titul a šanca, že sa mu to ešte niekedy podarí je o niečo nižšia. Fanúšikovia však neprestávaju držať tejto šógi legende palce a dúfajú, že ešte sa mu to v blízej budúcnosti podarí.

Souta Fujii smeruje za ďalšími historickými úspechmi

Fujii Souta vyhráva jeden zápas za druhým

Souta Fujii víťazstvom v Oushou zápase dokázal prvý krát obhájiť tento titul. Fujii je momentálne držiteľom 5tich titulov a je v zápase o ďalšie dva. Ako sme už vyššie v článku spomenuli, momentálne sa Fujii snaží zobrať titul Kiou od ďalšieho top profesionálneho hráča Akira Watanabeho. V tomto zápase o titul Fujii momentálne vedie 2:1 a stačí mu už iba jedno víťazstvo, aby titul získal. Watanabe je jedným z top profesionálnych hráčov, no vo vzájomnom skóre je na tom Fujii omnoho lepšie. Aj preto je vysoká šanca, že Fujiimu sa titul podarí získať. Ak by sa tak stalo, bol by v histórii iba druhým hráčom, ktorému by sa podarilo v jednej sezóne byť držiteľom až šiestich titulov. Tým prvým bol práve Yoshiharu Habu.

Okrem toho poslednú sezónu sa Fujii prvý krát prebojoval do A skupiny o titul meijin. Hneď v prvej sezóne sa dostal na vrchol. Avšak nebol jediný, komu sa v lige o post vyzývateľa titulu meijin darilo. Rovnaké skóre dosiahol aj Akihito Hirose 8d a preto museli proti sebe odohrať play-off. V play-off sa podarilo Fujiimu vyhrať, čím si zabezpečil miestenku v zápase o titul meijin.

Súčasným držiteľom titulu meijin je Akira Watanabe. Prvý zápas o titul meijin sa začne 5. apríla. Ak by sa postupne podarilo Fujiimu vyhrať aj tento zápas o titul, dosiahol by 7 hlavných titulov, čo sa v minulosti podarilo len Yoshiharuovi Habuovi.

V jeho čase bolo hlavných titulov iba 7, dnes ich je 8. Fujii zatiaľ ešte nemal šancu zabojovať o úplne najnovší titul Eiou.

Ak by sa to však Fujiimu aj nepodarilo, stále platí, že je to momentálne najdominantnejší hráč šógi a jeho fanúšikovia nepochybujú, že Fujii jedného dňa dosiahne tzv. grandslam, teda zisk všetkých hlavných titulov.

Šógi porekadlá – Strieborný generál proti jazdcovi je joseki

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Strieborný generál proti jazdcovi je joseki“.

Diagram 1

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=8l/9/7p1/5spnp/9/4P3P/5PPP1/4G1SK1/5G1NL b BGSNbgsnl 2)

Na Diagrame 1 vidíme, že Biely práve doložil jazdca na políčko 24. Na prvý pohľad nevinný ťah, no ak si spomeniete na náš predošlý článok o porekadle, že jazdca treba dokladať zozadu, možno si spomeniete, že ak Čierny nezareaguje, Biely môže dať v tejto situácii Čiernemu kráľovi mat.

Čierny tomu musí zabrániť. Ale ako?

Jedna možnosť je doložiť jazdca na políčko 48. Ak si spomínate na matovú sekvenciu z predošlého porekadla o jazdcovi, ktorého treba dokladať zozadu, tak Biely plánoval zahrať doloženie jazdca na 36. Ak Čierny doloží jazdca na 48, tento jazdec bráni políčko 36, takže sa môže zdať, že to je dobrá obrana.

Lenže ak Čierny doloží jazdca na 48, Biely môže pokračovať svoj útok pešiakom v rohu. Obetuje pešiaka na 15. Čierny zajme, no vtedy môže Biely doložiť jazdca na 16 (Diagram 2). Táto pozícia je takmer mat. Jazdec na políčku 48 blokuje kráľovu únikovu cestu.

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=8l/9/7p1/5spn1/8P/4P3n/5PPP1/4GNSK1/5G1NL b BGSPbgsl 6)

Ďalšia možnosť je doložiť zlatého generála na políčko 26, ktoré chráni aj políčko 36, aj políčko 16, teda obe Bieleho hrozby. Dobrý nápad. Lenže čo ak Biely doloží oštep na políčko 25? Ak ho Čierny zajme zlatým generálom, Biely opäť môže doložiť jazdca na 36 a dať mat (Diagram 3).

Diagram 3. Čierny na ťahu. Matu sa už nevyhne (SFEN=8l/9/7p1/5spnp/7G1/4P1n1P/5PPP1/4G1SK1/5G1NL b BSNLbgs 6)

Správny ťah v Diagrame 1 je doložiť strieborného generála na 25. Strieborný generál pokrýva obe slabiny 46 aj 16. Biely sa môže pokúsiť pokračovať v útoku doložením zlatého generála na políčko 25 (Diagram 4).

Diagram 4. Čierny na ťahu (SFEN=8l/9/7p1/5spnp/6gS1/4P3P/5PPP1/4G1SK1/5G1NL b BGNbsnl 4)

Biely však môže obetovať strieborného generála a zajať jazdca na políčku 24. Sen bieleho o matovaní Čierneho kráľa sa rozplynul. Práve tento posledný ťah – zajatie jazdca strieborným generálom je taktiež dôvod, prečo bolo treba doložiť strieborného generála a nie strelca. Strelec by jazdca vyhodiť nemohol.

Keď súper na vás útočí jazdcom, určite sa nezabudnite zamyslieť, či neviete pred súperovho jazdca doložiť, či pohnúť strieborným generálom. Pravdepodobne to bude najlepší obranný ťah v danej pozícii.

Šógi porekadlá – Strieborným generálom pohybujte ako kulík

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Strieborným generálom pohybujte ako kulík“. Tentokrát sa tiež naučíme aj niečo z biológie.

Kulík

Aby nám toto porekadlo dávalo nejaký zmysel, budeme si musieť najprv vysvetliť, čo je to kulík. Kulík je druh vtáka, ktorý sa vyznačuje chaotickým letom zo strany na stranu a to najmä pokiaľ letí v skupine s ostatnými kulíkmi.

Kulík riečy z čeľade kulíkovité

V kontexte pohybu strieborného generála nám porekadlo radí strieborným generálom hýbať po diagonále, nie priamo vpred. Ako kulík. Ani kulík neletí priamo vpred.

Diagram 1

Diagram1. Čierny na ťahu (SFEN=ln4knl/1r3bg2/3psgspp/2p1ppp2/pp7/2PPPSPP1/PPSG1P2P/1KGB3R1/LN5NL b – 1)

Pozrite sa na Diagram 1. Čierneho strieborný generál v 4tom stĺpci sa nachádza v mierne nepríjemnej situácii. Je za pešiakom a nemá ako ísť v pred, môže len ustúpiť. V ideálnom prípade chceme mať pešiaka pred strieborným generálom, prípadne nemať v stĺpci so strieborným generálom vôbec žiadneho pešiaka, aby sa strieborný generál ľahšie vedel hýbať vpred a zapojiť do útoku.

Ako môžeme strieborného generála zapojiť do útoku?

P-35  Px35  
Sx35  P*34  
S-46  K-22  
S-37  S-64
S-36  ---> Diagram 2

Pozrime si situáciu na Diagrame 2.

Diagram 2. Biely na ťahu (SFEN=ln5nl/1r3bgk1/3p1gspp/2psppp2/pp7/2PPP1SP1/PPSG1P2P/1KGB3R1/LN5NL w P 10)

Čierny najprv urobil výmenu pešiakov v treťom stĺpci. Neskôr stiahol strieborného generála až do siedmeho radu, no vďaka tomu, že sa Čiernemu podarilo dostať pešiaka z tretieho radu na ruku, môže teraz pohnúť strieborným generálom vpred na políčko 36. Čierny sa môže tešiť na skok jazdcom na 37 v ďalšom ťahu a následne strelec na 46 zavŕší prípravy na útok.

Nielenže sa po tejto sekvencii strieborný generál už nenachádza v kŕčovitej pozícií z ktorej sa nemohol zapojiť do útoku, postupne aj jazdec a strelec sa pripravili na útok.

Všimnite si ako sme hýbali strieborným generálom. Väčšina ťahov šla po diagonále.

Diagram 3

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g3nl/1ks1g1r2/1pp1psbpp/p2p1p3/6PP1/P1P1PS3/1P1P1P2P/1BKSG2R1/LN1G3NL b p 1)

Aj na Diagrame 3 sa strieborný generál v 4-tom stĺpci nachádza v nepríjemnej pozícii, z ktorej ho nevieme ľahko zapojiť do útoku. Ako aktivovať strieborného generála? Aplikovaním poznatkov, ktoré sme si ukázali pri Diagrame 1 odpoveď už asi poznáte.

S-37  P-54  
S-36  ---> Diagram 4
Diagram 4. Biely na ťahu (SFEN=ln1g3nl/1ks1g1r2/1pp2sbpp/p2ppp3/6PP1/P1P1P1S2/1P1P1P2P/1BKSG2R1/LN1G3NL w p 4)

Opäť sme sa so strieborným stiahli späť diagonálne a až následne ideme so strieborným generálom na políčko 36 priamo vpred. Čierny plánuje ďalej posunúť pešiaka na 46 a skočiť jazdcom na 37.

Diagram 5

Diagram 5. Na ťahu Biely (SFEN=ln5nl/1kg2r3/1s1gpsbp1/pppp1pp1p/4P2P1/P1P1SSP1P/1P3P3/1BKGG2R1/LN5NL w P 1)

Aj tentokrát sa zameriame na strieborného generála v 4tom stĺpci.

Na ťahu je Biely. V závislosti ako Biely zahrá, máme dve hlavné možnosti.

.....  N-73  
P-35  Px35  
Sx35  P*34  
P-24 

V tejto línii so strieborným generálom postupujeme diagonálne smerom do druhého stĺpca.

Druhá možná línia je:

.....  P-54  
G58-66 Px55  
S46x55 P*54  
S-66 

V tejto línii sa strieborný generál postupne premiestni zo 4-tého stĺpca do 6-teho. V závislosti od súperovho ťahu je niekedy výhodné takto strieborného generála presunúť na opačnú stranu dosky.

Strieborný generál by mal vždy byť pripravený sa presúvať v strede dosky zo strany na stranu aby vedel rýchlo zaútočiť tam, kde je obrana súpera najslabšia.

Strieborným generálom pohybujte do pluhu

Možno ste sa v minulosti stretli s nie úplne korektným prekladom pôvodného japonského porekadla „Strieborným generálom pohybujte do pluhu“. V minulosti sme tento nesprávny preklad využívali pri niektorých prezentáciách a workshopoch. Ak si náhodou pamätáte túto verziu porekadla, vedzte, že sa jedná o to isté porekadlo.

Koniec prehrám kvôli rúšku?

V minulých mesiacoch sme písali o viacerých kurióznych prehrách až dvoch profesionálnych hráčov kvôli porušeniu povinnosti správneho nosenia rúška počas oficiálnych zápasov. Amahiko Sato, 9d prehral významný zápas koncom októbra minulého roka a tento rok dokonca trikrát a dokonca úmyselne toto pravidlo porušil Ichiro Hiura, 8d.

Zdá sa, že tomuto štýlu prehier nastane čoskoro koniec.

Keďže aj japonská vláda začala uvoľnovať pravidlá pre nosenie rúšok na verejnosti, Japonská asociácia šógi reaguje tiež a ruší pravidlo povinného nosenia rúška.

Alebo nie?

V prvom rade je dôležité napísať, že zatiaľ sa jedná o dočasné uvoľnenie, s platnosťou od 13. marca do 8. mája. Taktiež nosenie rúška je odporúčané počas určitých momentov, ako napríklad po partií, keď sa medzi hráčmi diskutuje o zahratých ťahoch.

Taktiež si Japonská asociácia šógi vyhradzuje právo pri niektorých špeciálnych udalostiach nosenie rúška prikázať.

Pri väčšine zápasov sa však nosenie rúška stalo dobrovoľným a je vysoko pravdepodobné, že v máji už asociácia nebude opätovne zavádzať povinnosť nosiť rúško. Preto by sme už nemali byť svedkami podobných kurióznych prehier, ako tých o ktorých sme na webe písali v nedávnych týždňoch a mesiacoch.

Šógi porekadlá – Jazdec, ktorý skáče príliš skoro dopredu, sa stáva obeťou pešiaka

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Jazdec, ktorý skáče príliš skoro dopredu, sa stáva obeťou pešiaka“.

Opatrne s jazdcom

Začiatočníci a obzvlášť skúsení hráči šachu majú vo zvyku hýbať jazdcom dopredu čím skôr v hre. V šachu sa jazdec v prípade nebezpečia môže kedykoľvek vrátiť späť. Jazdec v šógi žiaľ také šťastie nemá. Ak s ním skočíme príliš skoro dopredu, veľmi často sa jazdec stane obeťou pešiaka.

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=3g1k1nl/6gb1/3psp1pp/6p2/4p4/5PP2/4PSN1P/4G2R1/8L b 2P 1)

Skok jazdcom na políčko 45 sa na prvý pohľad môže javiť ako dobrý ťah. Jazdec útočí na Bieleho strieborného generála. Ak by strieborný generál uhol na políčko 54, v ďalšom ťahu môže Čierny skokom jazdca na 53 dať vidličku kráľovi a zlatému generálovi.

Avšak Biely samozrejme nebude hrať so strieborným na políčko 54. Miesto toho môže ustúpiť napríklad na políčku 42. Biely plánuje v ďalšom ťahu posunúť pešiaka na políčko 44, čím hrozí na zajatie jazdca. Jazdec však nemá kam utiecť a v ďalšom ťahu bude zajatý.

Na Diagrame 1, skok jazdca na políčko 45 by bol dobrým ťahom iba ak by Čierny nemal pešiaka na políčku 57. Pozrime sa na Diagram 2.

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=3g1k1nl/5sgb1/3p1p1pp/6p2/4pN3/5PP2/5S2P/4G2R1/8L b 2P 3)

Tak ako aj predtým, Biely stiahne svojho strieborného generála na políčko 42.

Lenže narozdiel od situácie na Diagrame 1, tentokrát Čierny nemá žiadneho pešiaka v piatom stĺpci. To znamená, že tam môže nejakého pešiaka doložiť. Doložením pešiaka na políčko 54 Čierny hrozí, že v ďalšom ťahu tohto pešiaka povýši na políčku 53, čím by si Čierny vynútil výmenu jazdca za strieborného generála.

Vráťme sa ešte raz k Diagramu 1.

Predtým, než Čierny môže skočiť jazdcom na políčko 45, musí ešte niečo urobiť.

Dokážete využitím lekcie, ktorú sme sa naučili pri Diagrame 2 uhádnuť ďalší ťah Čierneho? Pozor, nie je to obetovanie pešiaka na políčku 56 (Biely by obetu neprijal).

Správna odpoveď je obeta pešiaka na políčko 35. Aj tentokrát síce Biely túto obetu môže ignorovať, no Čierny môže zajať pešiaka na políčku 34 a v ďalšom ťahu mu už nič nebráni skočiť s jazdcom na políčko 45.

Ak Biely obetu prijme a pešiaka zajme, Čierny doloží pešiaka na 33, ďalšia obeta. Ak by Biely pešiaka vyhodil zlatým generálom, alebo strelcom, skok jazdca na 45 je vidlička!

Čo ak pešiaka na 33 vyhodí Bieleho jazdec?

Ako sme sa v tejto lekcii naučili, „Jazdec, ktorý skáče príliš skoro dopredu sa stáva obeťou pešiaka.“. Doložíme pešiaka na políčko 34 a jazdec je náš!

Pozor na to, kam skáčete so svojimi jazdcami!

Šógi porekadlá – Jazdca dokladajte zo zadu

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Jazdca dokladajte zo zadu“.

Diagram 1

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=7nl/4gg1k1/4sp1p1/4p1p1p/9/4PPP1P/5GNP1/6SK1/5G2L b BN 1)

Na Diagrame 1 vidíme časť pozície statickej veži proti pohyblivej veži. Bieleho kráľ sa nachádza na trochu čudnom políčku, ale do takejto pozície sa kráľ zvykne dostať tak, že Čierny vyhodí strelca na políčku 22.

Teraz je skvelá príležitosť doložiť jazdca, ale kam?

N*26 – doloženie jazdca na políčko 26.

Diagram 2. Biely na ťahu (SFEN=7nl/4gg1k1/4sp1p1/4p1p1p/9/4PPPNP/5GNP1/6SK1/5G2L w B 2)

Doloženie jazdca na políčko 26 sa riadi porekadlom „Jazdca dokladajte zo zadu.“, vďaka čomu v tejto pozícii môže jazdec v ďalšom ťahu dať vidličku na kráľa a zlatého generála.

Biely si nemôže dovoliť nechať túto hrozbu len tak. Preto dopredu utečie s kráľom na políčko 32.

K-32,  Nx34,  
G-41,  B*22 
.....

Ak by Biely v Diagrame 2 zahral zlatým generálom na políčko 33, Čierny by pohol druhým jazdcom na políčko 45, čo je opäť vidlička.

Takže Bielemu zostáva už len ísť kráľom na políčko 32, na čo Čierny skočí jazdcom na 34. Ak Biely ustúpi so zlatým na 41, Čiernemu sa núka doloženie strelca na 22. Biely nemôže Čiernemu nijako zabrániť zajať oštep v ďalšom ťahu.

Miesto ústupu na 41 môže Bieleho zlatý generál ísť dopredu na políčko 33. Čierny však stále môže zahrať doloženie strelca na 22. Biely berie jazdca na 34, no Čierny zajme oštep na 11, čím si Čierny vybuduje výhodnejšiu pozíciu.

Ak neviete doložiť jazdca tak, aby dal vidličku, skúste sa pozrieť, či ho neviete doložiť trochu viac dozadu. tak aby na vidličku hrozil v ďalšom ťahu. Možno sa vám tak podarí vymyslieť nejaký zákerný ťah na súpera.

Útok na hrad Mino

Jazdec na ruke je vcelku užitočný aj pri útoku na hrad Mino. Pozrite sa na Diagram 3, kde Čierny práve doložil jazdca na políčko 86. Prekvapivo, tento ťah hrozí matom.

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g5/1ks1g4/1ppp5/p3p4/9/PNPP5/1P7/9/L8 w BGSN 1)

Ak Biely nezareaguje, nasledovná 11-ťahová sekvencia je mat:

N*74,  Px74,  
Nx74,  K*92 
S*93,  Kx93
B*82,  K-92
Bx91+,  Kx91
G*82   mat

Útok po kraji

Ako posledné si ukážeme, ako vieme jazdca využiť na útok po kraji proti hradu Mino.

Diagram 4. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g5/1ks1g4/1ppp5/p3p4/9/P1PP5/1P7/9/L8 w N2P 1)

Sekvencia ťahov po Diagrame 4:

P-95  Px95  
P*93  Lx93  
P*94  Lx94  
N*86  ...

Jeden z najjednoduchších útokov po rohu sa začína obetou pešiaka v 9tom stĺpci a následne pokračuje doložením pešiaka na políčko 93. Biely musí pešiaka vyhodiť oštepom. Bielemu podhodíme ešte jedného pešiaka na políčku 94.

Následné doloženie jazdca na 86 je veľmi silný ťah. Biely nemá ako ubrániť svoj oštep. Navyše Čierny hrozí aj tým, že súperovho kráľa vyláka z hradu von.

Hrad Mino je silný proti útokom zo strany, no majte na pamäti, že po kraji vie byť zraniteľný.

Tým sme ukončili dnešnú časť o Šógi porekadlách. Skúste si z tohto článku odniesť útok po kraji z posledného diagramu a radu, že pokiaľ neviete jazdcom dať vidličku okamžite, skúste na ňu hroziť tak, že jazdca doložíte viac dozadu, aby ste vidličku mohli dať v ďalšom ťahu. Verím, že vám táto rada pomôže vyhrať vaše partie.