Šógi porekadlá – Stiahnúť zlatého generála dozadu je určite dobrý ťah

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Stiahnúť zlatého generála dozadu je určite dobrý ťah“.

Diagram 1

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g4l/1ks3g2/2pp1pnp1/pp1sp1r1p/6pP1/P1PSPP2P/1P1P1SP2/2KG2GR1/LN5NL b Bb 1)

Stiahnutím zlatého generála do posledného radu posilníte svoju obranu. Niekedy je to omnoho lepší ťah ako by ste čakali.

Diagram 1 pochádza z hry zo zápasu o titul. Ako by ste hrali v tejto pozícii za Čierneho?

Čierny stiahol svojho zlatého generála na políčko 39, očakávajúc výmenu veží. Neskôr posunul svojho zlatého generála ešte ďalej na políčko 49, posilňujúc obranu. Hra pokračovala veľkolepou výmenou veží a strelcov (Diagram 2). Pozícia je vyrovnaná, ale všimnite si, že v tábore Čierneho nie je žiadne miesto pre doloženie veže súperom.

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g4l/1ks6/3p2n2/ppps2g1p/4P1pp1/P2S1p2P/1PPP5/2KG2S2/LN3G1NL b RB2Prb2p 1)

Na Diagrame 3 môžeme vidieť ďalšie využitie tohto porekadla. Narozdiel od predošlého príkladu, tento príklad je súčasťou joseki stredovej veže (nakabisha) proti statickej veži.

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln3g1nl/2r1gskb1/p3sp1p1/2ppp1p1p/1p7/2PPPP2P/PPBS2PP1/2G1R1SK1/LN3G1NL b – 1)

Ťahy po Diagrame 3:

G-79    P-75    
Px75    Rx75    
R-78   (Diagram 4)
Diagram 4. Biely na ťahu (SFEN=ln3g1nl/4gskb1/p3sp1p1/3pp1p1p/1pr6/3PPP2P/PPBS2PP1/2R3SK1/LNG2G1NL w Pp 6)

Stiahnutie zlatého generála na 79 presne nasleduje porekadlo „Stiahnúť zlatého generála dozadu je určite dobrý ťah“. Nielenže zlatý generál teraz pokrýva predtý nechránené políčka, ale navyše sa uvoľnilo políčko 78 pre vežu. Vďaka stiahnutému zlatému generálovi sa teraz Čierny vôbec nemusí obávať výmeny veží. Čierny sa môže tešiť na zahranie takých ťahov ako je P-65, alebo B-88.

Obrana proti súperovej veži v tábore

Diagram 5 ukazuje pozíciu, keď Biely doložil vežu do Čierneho tábora, v ktorom je kráľ chránený v hrade Yagura. Napriek tomu, že Čierneho Yagura je stále v pôvodnom stave, Čierny nemá veľa dôvodov na radosť, keďže súper má na ruke vežu a strieborného generála.

Diagram 5. Biely na ťahu (SFEN=9/9/9/9/9/2PPP4/PPSG2b2/1KG3r2/LN7 w rs 1)

Bieleho plán je obetovať vežu na 78, čím získa zlatého generála na ruku. Kráľ nemá na výber ako zajať povýšenú vežu, no potom nasleduje doloženie strieborného generála na 69, kráľ ho zoberie, no Biely doloží vežu na políčko 41. To je prakticky koniec, pretože so zlatým generálom na ruke, neexistuje pre Čierneho žiadna šanca, aby sa vyhol matu. (Napríklad ak kráľ pohne na políčko 78, doloženie zlatého generála na 79 skončí matom, nech kráľ ujde kamkoľvek.)

Diagram 6. Čierny na ťahu (SFEN=sfen 9/9/9/9/9/2PPP4/PPSG2b2/9/LN1K1r3 b RSg 6)

Pozrite sa na Diagram 5 ešte raz. Čierny má dobrý obranný ťah. Viete aký?

Nasledujúc dnešné porekadlo, ten správny ťah je stiahnúť zlatého generála z políčka 67 na políčko 68.

Postavením dvoch zlatých generálov vedľa kráľa Čierny získal trochu času navyše. Pri stavaní hradu Yagura patrí zlatý generál na políčko 67, no v koncovke je pre obranu lepšie, ak je zlatý generál na políčku 68.

Treba dodať, že stiahnutie strieborného generála na políčko 68, miesto zlatého generála, je o menej preferovaná možnosť, a to aj napriek tomu, že sa na prvý pohľad zdá, že oba ťahy majú rovnaký/podobný efekt. Proti Yagure však existuje známe tesuji: Doloženie strieborného generála na políčko 69, proti ktorému strieborný generál na políčku 68 nezmôže nič.

Preto si zapamätajte, že zlatý generál funguje omnoho lepšie, keď je umiestnený v posledných radoch.