Rúšková dráma pokračuje

Amahiko Sato žiada o zvrátenie rozhodnutia.

Nedávno sme vás informovali o kurióznej prehre kvôli rúšku. Amahiko Sato sa dopustil porušenia pravidiel, keď na dlhšiu chvíľu nemal nasadené rúško. Medzičasom sa zistilo, že Sato sa tohto porušenia v zápase dopustil až dvakrát. Jeho súper, Takuya Nagase, počas hry na porušenie upozornil a po debate medzi rozhodcami sa napokon rozhodlo, že Sato kontumačne prehrá zápas.

Dráma však nekončí, pretože Amahiko Sato sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal!

Amahiko Sato sa proti rozhodnutiu odvolal

Informoval tak na svojom Twitter kanáli, kde zverejnil celý text svojho odvolania, adresovaný vedeniu Japonskej asociácie šógi.

V texte sa ospravedlňuje všetkým fanúšikom šógi, ako aj svojmu súperovi. Uznáva, že svojim konaním mohol narušiť koncentráciu súpera. Hovorí však, že nešlo o úmyselné porušenie, len sa príliš sústredil na situáciu na doske a na jednoducho rúško zabudol.

Japonskú asociáciu šógi žiada, aby svoje rozhodnutie prehodnotila. Argumentuje, že pravidlá jasne neurčujú, či sa má trestať aj neúmyselné zabudnutie si nasadenia rúška. Odvoláva sa na princípy v japonských zákonoch, v ktorých platí, že pokiaľ nie je uvedené, že sa trestá aj neúmyselné porušenie zákona, tak sa trestá iba úmyselné porušenie.

Krátko po tom, ako Sato kontumačne prehral zápas sa strhla diskusia na internete, kde sa situácia porovnávala s nifu (doloženie dvoch pešiakov do jedného stĺpca). V tomto prípade taktiež hráč, ktorý sa dopustí nifu, okamžite prehral.

V pravidlách Japonskej asociácie šógi sa explicitne nepíše, že sa musí jednať o úmyselné porušenie pravidiel. A nifu je prakticky vždy neúmyselné.

Sato protiargumentuje, že toto porovnanie nie je možné z viacerých dôvodov. Prvý je, že práve z nátury pravidiel šógi, nifu je vždy neúmyselné, preto netreba v pravidlách špecifikovať, či sa trestá úmyselné, alebo neúmyselné nifu.

Druhý z dôvodov je jednoznačnosť porušenia pravidla nifu. Keď nifu nastane, nedá sa pochybovať o tom, že to je porušenie pravidiel, po ktorom sa nedá v hre pokračovať.

V prípade nosenia rúška tak tomu, argumentuje Sato, nie je. Existuje nejednoznačnosť o tom, či sa jednalo o úmyselné, alebo neúmyselné nenosenie rúška, čo to znamená dočasné sňatie rúška, atď. Navyše sa jedná iba o dočasné pravidlo v čase, keď japonská vláda uvoľňuje protipandemické pravidlá.

Sato ďalej argumentuje, že pravidlo bolo zavedené práve s úmyslom zabrániť úmyselnému nenoseniu rúška. V minulosti totiž existovali hráči, ktorí z vlastnej iniciatívy veľmi nechceli na zápasy nosiť rúška a tak museli byť motivovaní takýmto spôsobom.

Presvedčila vás Satova argumentácia?

Loading poll ...

Prehra kvôli rúšku!

Vo včerajšom zápase (28. októbra) 81. sezóny 4tého kola turnaja série A sa stretli Takuya Nagase a Amahiko Sato. V tomto zápase sa udiala kuriózna situácia.

Počas dlhého zápasu si na cca pol hodiny Amahiko Sato sňal rúško z tváre. Japonská asociácia šógi od februára zaviedla vrámci prísnych japonských opatrení proti šíreniu korona vírusu pravidlo povinného nosenia rúška počas oficiálnych zápasov.

Amahiko Sato, 9d, ktorý si počas zápasu na dlhšiu chvíľu sňal rúško

V čase keď sa táto na prvý pohľad neškodná udalosť stala, na doske podľa umelej inteligencie vyhrával práve Sato.

Ako si však sňal nachvíľu rúško, jeho súper Nagase upozornil rozhodcov, že Sato sa týmto dopustil porušenia pravidiel.

Rozhodcovia s ním napokon súhlasili a Sato kontumačne prehral zápas z dôvodu pol hodinového nenosenia rúška. Pravidlá v Japonsku ohľadom korona vírusu sú stále neúprosné.

Víťaz zápasu, Takuya Nagase 9d, aktuálny držiteľ titulu Ouza

(Článok v japonskom jazyku je vzhliadnuteľný len z Japonska, prípadne využitím VPN)
https://news.yahoo.co.jp/articles/66e29cad65a2d4434bf54eac53e9d42007f1e913

Aigakari – double winged attack – útok z oboch strán

V tomto článku si predstavíme jedno z najzákladnejších otvorení šógi, alebo tiež Joseki. Je ním otvorenie aigakari.

Útok sa začína jednoduchým posunutím pešiakom pred vežou vpred. Obaja hráči posunú svojimi pešiakmi postupne až do stredu dosky.

Útok hneď od samého začiatku

V tejto pozícií sente – čierny (poznámka: v šógi začína čierny hráč, opačne ako v šachu), hráč ktorý začal hru, môže uvažovať o pohnútí pešiakom vpred. 

Gote – biely – druhý hráč v poradí, môže pešiaka zajať.

Veža vyhodí pešiaka.

Následne aj gote vyskúša posunúť pešiaka vpred.

Sente má v tomto bode dve možnosti. Reagovať na protiútok od gote-ho, alebo ignorovať protiútok a pokračovať vo vlastnom útoku. Ukážme si najprv čo sa stane, ak sente bude pokračovať vo vlastnom útoku. Sente doloží pešiaka pred strelca.

Preteky – kto je rýchlejší?

Gote povýši svojho pešiaka v ôsmom stĺpci (pešiak nad vežou), sente môže tiež skúsiť povýšiť svojho pešiaka.

Gote teraz môže zajať povýšeného pešiaka svojim strieborným generálom.

Navyše, ak sente nič neurobí (zahrá zbytočný ťah, napríklad pohne pešiakom v prvom stĺpci), v ďalšom ťahu gote povýšeným pešiakom zajme strelca.

Následne gote môže vyhodiť strieborného generála vežou. Aj sente môže potom vyhodiť strieborného generála, ale gote je vždy o ťah vpred. Navyše, gote má na ruke troch pešiakov a sente iba jedného pešiaka. Čiže gote má viac materiálu a je o ťah rýchlejší. Gote vyhráva.

Vráťme sa k predošlej pozícii.

Ukázali sme si, že ignorovať útok na strelca nie je pre sente-ho dobré. Najlepšia obrana je teda stiahnúť vežu spať do svojho tábora.

V skutočnosti ani táto obrana nepomáha. Gote môže zajať strelca. Sente povýšeného pešiaka môže zajať strieborným generálom. Sente aj gote majú identickú, rovnakú pozíciu na doske. Avšak na ťahu je gote, a navyše gote má na ruke troch pešiakov. Sente iba jedného. Pozícia je preto lepšia pre gote-ho.

Sente miesto toho môže skúsiť zajať povýšeného pešiaka vežou.

Gote vyhodí vežu vežou a sente odpovie vyhodením veže strieborným generálom. Nastane výmena veží. Aj v tejto pozícii platí, že gote má navrch. Gote je na ťahu a navyše má viac pešiakov na ruke.

Gote môže získať viac

Vráťme sa ešte k pozícii, ktorú sme tu už mali.

Predtým sme si ukázali, že povýšený pešiak môže zajať strelca. Gote však má ešte omnoho lepší ťah. Je ním doloženie pešiaka za povýšeného pešiaka.

Sente sa bude brániť pohnutím zlatého generála ku strelcovi.

Aj keď vyhodiť teraz strelca povýšeným pešiakom vyzerá lákavo, omnoho lepší ťah pre gote-ho je vyhodiť zlatého generála!

Strieborný generál zajme povýšeného pešiaka, no gote hneď za tým povýši ďalšieho pešiaka!

Strieborný generál môže síce vyhodiť tohto povýšeného pešiaka, no vzápätí bude zajatý vežou. Gote navyše povýši svoju vežu. Gote má na ruke viac materiálu a povýšenú vežu. Preto je gote vo veľkej výhode.

Sente musí spomaliť

Vráťme sa do skoršej pozície, ktorá túto líniu odštartovala. Sente v nej vyskúšal doložiť pešiaka na strelcovu hlavu.

Ignorovať súperov útok sa nám však neoplatilo. Poďme skúsiť miesto toho zareagovať na súpera. Vyhoďme súperovho pešiaka, ktorým nás ohrozuje.

Jedna možnosť je, že gote následne vyhodí pešiaka sente-ho.

Následne obaja hráči doložia pešiaka na hlavu súperovho strelca.

Začínajú sa preteky o materiál. Obaja hráči svojimi povýšenými pešiakmi vyhadzujú postupne najprv strelca, potom strieborného generála, až sa priblížia ku zlatému generálovi. Tu však nastane zmena.

Keď sente vyhodí zlatého generála, dáva tým šach! Gote teda musí reagovať, nemôže súperovi vyhodiť zlatého generála. Navyše, po tom, ako kráľ vyhodí povýšeného pešiaka, sente môže povýšiť svoju vežu, dať tým šach a pokračovať vo svojom útoku. Táto pozícia je omnoho výhodnejšia pre sente-ho.

Ak sa obzrieme späť, vyzerá to teda, že tento útok funguje. Sente môže vyhrať tieto preteky, predtým však musel vyhodiť súperovi pešiaka, však?

Sente ešte nemá vyhrané

Nie tak rýchlo! V línii, ktorú sme si práve ukázali, gote vyhodil svojou vežou pešiaka. Gote však má lepší ťah. Pozrime si situáciu pozornejšie. Všimnime si však, že gote má na ruke pešiaka! Je čas ho použiť. Gote doloží pešiaka na vzniknutú medzeru v sente-ho obrane.

Sente môže tiež doložiť pešiaka nad hlavu súperovho strelca. Gote začne preteky o materiál vyhodením strelca.

V predošlej línii tieto preteky o materiál vyhral sente. V tejto línii je to však gote, kto zajal strelca ako prvého. Preto sa aj ako prvý dostane k súperovmu kráľovi.

Toto je šach, na ktorý gote musí reagovať. Vďaka tomu však gote môže vyhodiť povýšeného pešiaka vo svojom tábore. Vo výsledku teda má gote na ruke o jedného zlatého generála viac ako sente. Gote je preto vo výhode.

Sente musí byť opatrnejší

Kedže nasledovný výsledok dopadol lepšie pre gote-ho, sente sa musí vo svojich myšlienkach vrátiť o pár ťahov späť a zamyslieť sa nad iným plánom. V pozícii na obrázku pod týmto textom sente pôvodne spustil preteky o materiál a zajal strelca. Teraz už vieme, že tentokrát sente tieto preteky nemôže vyhrať. Preto nie je ani dobré ich začínať. Sente sa musí brániť.

A správna obrana je zajať súperovho povýšeného pešiaka strieborným generálom. Tentokrát však gote má na ruke strelca a má dobrý napad, kam ho doložiť čo najzákernejšie.

Vidlička! Gote útočí na vežu a na nechráneného pešiaka v strede dosky. 

Sente si nemôže dovoliť stratiť vežu, je to príliš silná figúrka. Preto sa s vežou stiahne späť do svojho tábora. Následne môže strelec zajať pešiaka v strede dosky a povýšiť. Zatiaľ to vyzerá, že gote je vo výhode…

Sente konečne tiež zajme súperovi strelca. Sente má plán na protiútok.

Gote môže pešiaka vyhodiť strieborným generálom.

Sente má na ruke strelca a má zaujímavý plán. Sente doloží strelca na políčko 3六. Hrozí tým, že zajme pešiaka na políčku 6三 a povýši svojho strelca. 

Gote tomu chce zabrániť. Nemôže však tohto pešiaka brániť žiadným generálom, ako je tomu napríklad na obrázku nižšie. 

Pohnutím strieborného generála vpred sa prerušila línia medzi vežou a strieborným generálom v druhom stĺpci. Strieborný generál v druhom stĺpci už nie je chránený vežou, preto ho sente môže zadarmo zajať.

Práve preto, jediná možnosť, akou môže gote ochrániť svojho pešiaka v šiestom stĺpci je pohnúť vežou. Sente však má na ruke pešiaka. Navyše, gote predtým povýšením strelcom vyhodil sente-mu pešiaka v piatom stĺpci. Preto sente môže dokladať pešiaka do piateho stĺpca, ako na obrázku nižšie.

Gote nemôže pešiaka vyhodiť kráľom, ani žiadnym zo zlatých generálov, pretože by tým opäť zrušil ochranu svojho strieborného generála v druhom stĺpci. Preto jediný možný ťah je vyhodiť pešiaka vežou.

Sente môže povýšiť svojho strelca v šiestom stĺpci. Následne hrozí sente tým, že zajme súperovu vežu a neskôr tiež strieborného generála v druhom stĺpci, prípadne môže sente vyhodiť povýšeným strelcom jazdca v ôsmom stĺpci a podobne. Je ťažké pokryť všetky hrozby, ktoré sente môže využiť. Sente má výhodnejšiu pozíciu.

Táto sekvencia vyzerá dobre pre sente-ho. Vráťme sa pár ťahov dozadu. V pozícii na obrázku nižšie sme predtým chránili vežou pešiaka v šiestom stĺpci. Obrana nefungovala. Gote preto skúsi útok.

Pasca pre senteho!

Najlepšia obrana je útok! Gote najprv obetuje pešiaka v druhom stĺpci, aby vylákal súperovu vežu o jeden rad vyššie a zrušil tak ochranu striebornému generálovi v ôsmom stĺpci.

Sente musí pešiaka vyhodiť. Gote následne vežou vyhodí pešiaka v ôsmom stĺpci.

Strieborný generál v druhom stĺpci je nekrytý. Sente ho preto môže zajať, že?

Je to pasca! Ak sente zajme strieborného generála, aj gote zajme strieborného generála. Lenže ak sente bude pokračovať vo vyhadzovaní súperových figúrok ako napríklad na obrázku nižšie…

Mat! Gote doloží strieborného generála nad zlatého generála a kráľa.

Sente síce môže zlatým generálom vyhodiť strieborného generála, následne však povýšená veža vyhodí zlatého generála a je koniec.

Aktívna obrana a správne načasovaný protiútok

Aby sa tomuto scenáru sente vyhol, nemože vyhodiť strieborného generála v druhom stĺpci. Musí si ochrániť svojho strieborného generála. Napríklad doložením pešiaka.

Gote vymení vežu za strelca.

Sente vyhodí vežu pešiakom, no gote doloží dalšieho pešiaka pred vežu. Gote má plán.

Doložením strelca napichneme vežu! Veža nemôže ujsť, pretože potom by strelec útočil priamo na kráľa. Veža je jediná figúrka v ceste medzi kráľom a strelcom.

Jediná obrana je doložiť vežu.

Strelec vyhodí vežu, veža vyhodí strelca.

Gote obráni svojho strieborného generála v druhom stĺpci doložením pešiaka.

Zdá sa, že gote uspel. Sente však spravil chybu. V tomto ťahu sme si povedali, že sente vyhodí vežu pešiakom.

V skutočnosti však sente môže vyhodiť strieborného generála vežou! Gote-ho veža je pod útokom, navyše sente má povýšenú vežu v súperovom tábore, v ďalších ťahoch môže vyhodiť ďalšie súperove figúrky… Pozícia je výhodnejšia pre sente-ho.

Gote nepovedal svoje posledné slovo

Stále to vyzerá, že situácia je v prospech sente-ho. Vráťme sa ešte späť k pozícii na obrázku nižšie. Predtým sme vyhodili pešiaka strieborným generálom. Skúsme to inak.

Gote vyhodí povýšeného pešiaka vežou.

Nastane výmena veží. Sente vyhodí vežu súperovi, následne povýšenú vežu vyhodí strieborný generál.

Táto pozícia je však lepšia pre gote-ho, pretože má povýšeného strelca. Napríklad v neskorších ťahoch môže gote zajať niektorého z pešiakov vedľa neho. Ak tomu chce sente zabrániť, má možnosť napríklad ísť ľavým zlatým generálom pred kráľa. (Ak by šiel PRAVÝM zlatým generálom vpred, pravý strieborný generál by zostal nekrytý, takže by ho povýšený strelec mohol vyhodiť).

Gote však s povýšením strelcom nebude utekať. Miesto toho do súperovho tábora doloží vežu.

Sente síce môže vyhodiť povýšeného strelca zlatým generálom, veža však môže zajať strieborného generála a povýšiť. Mať súperovu povýšenú vežu vo svojom tábore je veľmi nepríjemné a sente prehráva. Navyše, gote hrozí ťahmi ako napríklad doloženie strieborného generála na políčko 6八, či zajatie jazdca. Gote je vo výhode.

Finálny tvar aigakari

Keď si to všetko zosumarizujeme a vrátime sa k pozícii na obrázku nižšie, zistili sme, že pohnutie pešiakom vpred v druhom stĺpci bola chyba. Správnou hrou dopadol na tom gote napokon lepšie. Sente preto nechce pohnúť pešiakom vpred.

Práve preto miesto pohnutia pešiaka vpred sa musí sente najprv zamyslieť nad obranou. Vráťme sa o ťah späť. Ako sa brániť?

Všetky útoky a protiútoky boli koncentrované na slabinu nad strelcovou hlavou. Preto ju treba pokryť. Najprv sente pohne zlatým generálom ku svojmu strelcovi. Následne zopakuje tento ťah aj gote. Ak by gote nezahral zlatým generálom a miesto toho by útočil pešiakom v ôsmom stĺpci, zopakuje sa všetko čo sme si povedali v predošlých líniach, ale z opačnej strany. Kým predtým vyšiel v nevýhode sente, tentokrát by za svoju chamtivosť bol potrestaný gote. Gote, podobne ako sente, nerád prehráva a práve preto aj on svojim zlatým generálom pokryje hlavu svojho strelca.

Teraz, keď sente obránil hlavu svojho strelca, môže už pohnúť vpred svojim pešiakom v druhom stĺpci.

Gote zoberie pešiaka, následne sente taktiež vežou zajme súperovho pešiaka.

Kedže hrozí, že v ďalšom ťahu sente doloží pešiaka nad strelcovu hlavu, gote doloží pešiaka pred súperovu vežu. Veža nemôže tohto pešiaka zajať, pretože je krytý zlatým generálom. Následne sa veža stiahne späť.

Následne aj gote môže urobiť rovnakú výmenu pešiakov v ôsmom stĺpci. Základná pozícia aigakari je dokončená. Z tejto pozície sa rozvíjajú neskôr ďalšie stratégie. Obaja hráči majú vyrovnané šance na výhru.