Šógi porekadlá – So zlatým generálom v poslednom rade sa nemusíte báť obetovať vežu

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „So zlatým generálom v poslednom rade sa nemusíte báť obetovať vežu“.

Diagram 1

S dobre obráneným táborom sa netreba báť obetovať vežu. Pozrite sa na Diagram 1.

Diagram 1 (SFEN=9/9/9/9/9/P1P1P1P1P/1P1P1P1P1/2KG2S2/LN3G1NL b r 1)

Keď máme zlatého generála v najspodnejšom rade, ako vidíme na Diagrame 1, súper nemá kam doložiť vežu. Kombinácia strieborného generála na políčku 38 a zlatého generála na 49 tvorí silnú obranu proti doloženiu veže.

Naopak, strieborný generál v najspodnejšom rade vytvára veľmi zlý tvar v obrane.

Diagram 2 ukazuje situáciu, keď strieborný generál a dvaja zlatý generál sú umiestnení pri kráľovi, tvoriac tak silnú obranu kráľa. Kráľ je síce silno chránený, no pravá strana tábora je slabšia.

Diagram 2 (SFEN=/9/9/9/9/P1P1P1P1P/1PSP1P1P1/2KGG4/LN5NL b r 1)

Biely môže doložiť vežu na políčko 39.

Ak má súper na ruke vežu, tábor na Diagrame 1 je odolnejší voči súperovým útokom, ako tábor na Diagrame 2. Toto je jedna z irónií šógi, na ktorú treba pamatäť. Zdanlivo silná obrana so striebornými a zlatými generálmi blízko pri kráľovi vie privolať nebezpečné doloženia veže.

Porekadlo v praxi v reálnej partii

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln3g1nl/1r4kb1/p4psp1/2pgp1p1p/1p1p1S3/2P6/PPBs1PPPP/6SK1/LN1GRG1NL b Pp 1)

Na Diagrame 3 môžeme vidieť pozíciu z reálnej partie. Biely práve doložil strieborného generála na políčko 67. Čierny by síce rád zajal svojím strieborným generálom pešiaka na políčku 54, súper však v tom momente doloží pešiaka na políčko 56, čím zablokuje vplyv veže na piaty stĺpec. Ak nie Sx54, tak aký ťah by mal Čierny zahrať?

Obeta veže. Veža zajme pešiaka na políčku 54.

Čierny má dvoch zlatých generálov v poslednom rade, čím má tábor veľmi odolný voči doloženiu veže. Takže Čierny si môže dovoliť hrať agresívnejšie. Po tomto ťahu sa zrazu zdá, že bieleho doloženie strieborného generála na 67 bol zbytočný, keďže Biely doložením strieborného generála plánoval obmedziť pohyb Čierneho veže.

Hráči ďalej odohrali nasledovnú sekvenciu ťahov:

.....  Gx54
Sx54   B-13
P*64   (Finálny diagram)
Finálny diagram. (SFEN=ln3g1nl/1r4k2/p4pspb/2pPS1p1p/1p1p5/2P6/PPBs1PPPP/6SK1/LN1G1G1NL w GPrp 6)

Čierneho strieborný generál sa približuje k Bieleho kráľovi, zatiaľ čo Bieleho strelec a strieborný generál nerobia nič. Pozícia na Finálnom diagrame je vyrovnaná a to napriek tomu, že Čierny stratil materiál (vežu za zlatého).

Bieleho posunutie strelca na 13 bol dobrý ťah v zlej pozícii, snažiac sa so strelcom prejsť na lepšiu diagonálu a taktiež otvárajúc väčší priestor pre kráľa na prípadný útek. Avšak Čierneho doloženie pešiaka na políčko 64 je ešte lepší ťah, vytvárajúc základ pre další útok.

Veža je veľmi silná figúrka a väčšinou je veľmi nepríjemné dať súperovi vežu na ruku, avšak ak je na to váš tábor pripravený a nemá žiadnu dieru, kam by súper mohol doložiť svoju vežu, obeta veže je určite možnosť na zváženie.