Šógi porekadlá – Nechajte si zlatého generála na ruke až do úplného konca

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Nechajte si zlatého generála na ruke až do úplného konca“.

Príklady koncovky

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=4k4/9/9/9/9/9/9/9/9 b GS 1)

Pozrime sa na Diagram 1. Ako vieme kráľa uviesť do neobrániteľnej pozície?

Správna odpoveď je doloženie strieborného generála na políčko 53.

Pozor, strieborného generála. Nie zlatého. Keďže Biely nemá na ruke žiadnu figúrku, jediný možný ťah pre Bieleho je pohnúť s králom o jedno políčko doprava, alebo doľava. Bez ohľadu na to, kam s kráľom Biely pohne, v ďalšom ťahu mu Čierny okamžite dá mat, doložením zlatého generála priamo nad kráľa. Kráľ sa nebude mať kam pohnúť a zároveň nemôže vyhodiť zlatého generála, pretože toho bráni strieborný generál.

Ak by sme náhodou zmenili poradie, a najprv by sme doložili zlatého generála na 53, po tom, čo by Bieleho kráľ utiekol napríklad na políčko 61, doloženie strieborného generála na 62 nie je mat, pretože kráľ môže utiecť na políčko 72.

Ak by sme v Diagrame 1 nemali na ruke zlatého generála, potrebovali by sme mať na ruke až troch strieborných generálov, aby sme vedeli dostať kráľa do neubrániteľnej pozície.

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=4k4/9/9/9/9/9/9/9/9 b 3S 1)

Ako dostať kráľa do neubrániteľnej pozície na Diagrame 2?

S*53       K-41
S*33       K-31
S*32       šach-mat (Diagram 3)
Diagram 3. Mat (SFEN=6k2/6S2/4S1S2/9/9/9/9/9/9 w – 6)

Ako môžete vidieť, chytiť súperovho kráľa bez zlatého generála je omnoho ťažšie ako s ním, takže ak sa vám podarí na ruku dostať zlatého generála, pokúste sa ho udržať si ho na ruke podľa možnosti až do konca hry.

V poslednom diagrame si ešte ukážeme jeden trojťahový tsume problém. Ako dať mat kráľovi na Diagrame 4, pričom každý ťah musí byť šach?

Diagram 4. Čierny na ťahu (SFEN=6S2/8k/7p1/8p/9/9/9/9/9 b RGr2b3g3s4n4l16p 1)

Ak ste si zapamätali znenie dnešného porekadla, tak odpoveď zrejme poznáte. Nechajte si zlatého generála na ruke až do úplného konca. Najprv musíme doložiť vežu. Kam? Doložením veže na políčko 11, donútime kráľa vyhodiť vežu, pretože inú možnosť kráľ nemá. Následne však doložíme zlatého generála na políčko 22. Šach mat.