Slovenská asociácia šógi obdržala cenu Ministra zahraničných vecí japonska

Slovenskej asociácii šógi bola udelená Cena Ministra zahraničných vecí Japonska za šírenie a propagáciu japonskej kultúry v Slovenskej republike a prehlbovanie slovensko-japonských vzťahov prostredníctvom šógi. Členovia asociácie prebrali cenu 5. októbra na slávnostnom odovzdaní v rezidencii pána veľvyslanca Makota Nakagawu.

Veľmi si toto ocenenie vážime a veríme, že aj naďalej sa nám bude dariť šíriť povedomie o šógi a japonskej kultúre na Slovensku.

Šógi nie je len obyčajná dosková hra. S hrou šógi sa spája bohatá história a kultúra. Hru doprevádza množstvo rituálov, ktoré odzrkadlujú základné hodnoty japonskej spoločnosti, akou je napríklad rešpekt voči ostatným ľudom.

Je to hodnota, ktorú by sme radi prostredníctvom šógi ďalej šírili aj na Slovensku.

Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na stretnutia s vami na naších workshopoch, prednáškach, turnajoch a ďalších akciách, kde vám radi predstavíme šógi nielen ako hru, ale aj ako súčasť japonskej kultúry.