Šógi porekadlá – Nechajte si zlatého generála na ruke až do úplného konca

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Nechajte si zlatého generála na ruke až do úplného konca“.

Príklady koncovky

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=4k4/9/9/9/9/9/9/9/9 b GS 1)

Pozrime sa na Diagram 1. Ako vieme kráľa uviesť do neobrániteľnej pozície?

Správna odpoveď je doloženie strieborného generála na políčko 53.

Pozor, strieborného generála. Nie zlatého. Keďže Biely nemá na ruke žiadnu figúrku, jediný možný ťah pre Bieleho je pohnúť s králom o jedno políčko doprava, alebo doľava. Bez ohľadu na to, kam s kráľom Biely pohne, v ďalšom ťahu mu Čierny okamžite dá mat, doložením zlatého generála priamo nad kráľa. Kráľ sa nebude mať kam pohnúť a zároveň nemôže vyhodiť zlatého generála, pretože toho bráni strieborný generál.

Ak by sme náhodou zmenili poradie, a najprv by sme doložili zlatého generála na 53, po tom, čo by Bieleho kráľ utiekol napríklad na políčko 61, doloženie strieborného generála na 62 nie je mat, pretože kráľ môže utiecť na políčko 72.

Ak by sme v Diagrame 1 nemali na ruke zlatého generála, potrebovali by sme mať na ruke až troch strieborných generálov, aby sme vedeli dostať kráľa do neubrániteľnej pozície.

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=4k4/9/9/9/9/9/9/9/9 b 3S 1)

Ako dostať kráľa do neubrániteľnej pozície na Diagrame 2?

S*53    K-41
S*33    K-31
S*32    šach-mat (Diagram 3)
Diagram 3. Mat (SFEN=6k2/6S2/4S1S2/9/9/9/9/9/9 w – 6)

Ako môžete vidieť, chytiť súperovho kráľa bez zlatého generála je omnoho ťažšie ako s ním, takže ak sa vám podarí na ruku dostať zlatého generála, pokúste sa ho udržať si ho na ruke podľa možnosti až do konca hry.

V poslednom diagrame si ešte ukážeme jeden trojťahový tsume problém. Ako dať mat kráľovi na Diagrame 4, pričom každý ťah musí byť šach?

Diagram 4. Čierny na ťahu (SFEN=6S2/8k/7p1/8p/9/9/9/9/9 b RGr2b3g3s4n4l16p 1)

Ak ste si zapamätali znenie dnešného porekadla, tak odpoveď zrejme poznáte. Nechajte si zlatého generála na ruke až do úplného konca. Najprv musíme doložiť vežu. Kam? Doložením veže na políčko 11, donútime kráľa vyhodiť vežu, pretože inú možnosť kráľ nemá. Následne však doložíme zlatého generála na políčko 22. Šach mat.

Šógi porekadlá – Strieborný generál proti jazdcovi je joseki

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Strieborný generál proti jazdcovi je joseki“.

Diagram 1

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=8l/9/7p1/5spnp/9/4P3P/5PPP1/4G1SK1/5G1NL b BGSNbgsnl 2)

Na Diagrame 1 vidíme, že Biely práve doložil jazdca na políčko 24. Na prvý pohľad nevinný ťah, no ak si spomeniete na náš predošlý článok o porekadle, že jazdca treba dokladať zozadu, možno si spomeniete, že ak Čierny nezareaguje, Biely môže dať v tejto situácii Čiernemu kráľovi mat.

Čierny tomu musí zabrániť. Ale ako?

Jedna možnosť je doložiť jazdca na políčko 48. Ak si spomínate na matovú sekvenciu z predošlého porekadla o jazdcovi, ktorého treba dokladať zozadu, tak Biely plánoval zahrať doloženie jazdca na 36. Ak Čierny doloží jazdca na 48, tento jazdec bráni políčko 36, takže sa môže zdať, že to je dobrá obrana.

Lenže ak Čierny doloží jazdca na 48, Biely môže pokračovať svoj útok pešiakom v rohu. Obetuje pešiaka na 15. Čierny zajme, no vtedy môže Biely doložiť jazdca na 16 (Diagram 2). Táto pozícia je takmer mat. Jazdec na políčku 48 blokuje kráľovu únikovu cestu.

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=8l/9/7p1/5spn1/8P/4P3n/5PPP1/4GNSK1/5G1NL b BGSPbgsl 6)

Ďalšia možnosť je doložiť zlatého generála na políčko 26, ktoré chráni aj políčko 36, aj políčko 16, teda obe Bieleho hrozby. Dobrý nápad. Lenže čo ak Biely doloží oštep na políčko 25? Ak ho Čierny zajme zlatým generálom, Biely opäť môže doložiť jazdca na 36 a dať mat (Diagram 3).

Diagram 3. Čierny na ťahu. Matu sa už nevyhne (SFEN=8l/9/7p1/5spnp/7G1/4P1n1P/5PPP1/4G1SK1/5G1NL b BSNLbgs 6)

Správny ťah v Diagrame 1 je doložiť strieborného generála na 25. Strieborný generál pokrýva obe slabiny 46 aj 16. Biely sa môže pokúsiť pokračovať v útoku doložením zlatého generála na políčko 25 (Diagram 4).

Diagram 4. Čierny na ťahu (SFEN=8l/9/7p1/5spnp/6gS1/4P3P/5PPP1/4G1SK1/5G1NL b BGNbsnl 4)

Biely však môže obetovať strieborného generála a zajať jazdca na políčku 24. Sen bieleho o matovaní Čierneho kráľa sa rozplynul. Práve tento posledný ťah – zajatie jazdca strieborným generálom je taktiež dôvod, prečo bolo treba doložiť strieborného generála a nie strelca. Strelec by jazdca vyhodiť nemohol.

Keď súper na vás útočí jazdcom, určite sa nezabudnite zamyslieť, či neviete pred súperovho jazdca doložiť, či pohnúť strieborným generálom. Pravdepodobne to bude najlepší obranný ťah v danej pozícii.

Šógi porekadlá – Strieborným generálom pohybujte ako kulík

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Strieborným generálom pohybujte ako kulík“. Tentokrát sa tiež naučíme aj niečo z biológie.

Kulík

Aby nám toto porekadlo dávalo nejaký zmysel, budeme si musieť najprv vysvetliť, čo je to kulík. Kulík je druh vtáka, ktorý sa vyznačuje chaotickým letom zo strany na stranu a to najmä pokiaľ letí v skupine s ostatnými kulíkmi.

Kulík riečy z čeľade kulíkovité

V kontexte pohybu strieborného generála nám porekadlo radí strieborným generálom hýbať po diagonále, nie priamo vpred. Ako kulík. Ani kulík neletí priamo vpred.

Diagram 1

Diagram1. Čierny na ťahu (SFEN=ln4knl/1r3bg2/3psgspp/2p1ppp2/pp7/2PPPSPP1/PPSG1P2P/1KGB3R1/LN5NL b – 1)

Pozrite sa na Diagram 1. Čierneho strieborný generál v 4tom stĺpci sa nachádza v mierne nepríjemnej situácii. Je za pešiakom a nemá ako ísť v pred, môže len ustúpiť. V ideálnom prípade chceme mať pešiaka pred strieborným generálom, prípadne nemať v stĺpci so strieborným generálom vôbec žiadneho pešiaka, aby sa strieborný generál ľahšie vedel hýbať vpred a zapojiť do útoku.

Ako môžeme strieborného generála zapojiť do útoku?

P-35  Px35  
Sx35  P*34  
S-46  K-22  
S-37  S-64
S-36  ---> Diagram 2

Pozrime si situáciu na Diagrame 2.

Diagram 2. Biely na ťahu (SFEN=ln5nl/1r3bgk1/3p1gspp/2psppp2/pp7/2PPP1SP1/PPSG1P2P/1KGB3R1/LN5NL w P 10)

Čierny najprv urobil výmenu pešiakov v treťom stĺpci. Neskôr stiahol strieborného generála až do siedmeho radu, no vďaka tomu, že sa Čiernemu podarilo dostať pešiaka z tretieho radu na ruku, môže teraz pohnúť strieborným generálom vpred na políčko 36. Čierny sa môže tešiť na skok jazdcom na 37 v ďalšom ťahu a následne strelec na 46 zavŕší prípravy na útok.

Nielenže sa po tejto sekvencii strieborný generál už nenachádza v kŕčovitej pozícií z ktorej sa nemohol zapojiť do útoku, postupne aj jazdec a strelec sa pripravili na útok.

Všimnite si ako sme hýbali strieborným generálom. Väčšina ťahov šla po diagonále.

Diagram 3

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g3nl/1ks1g1r2/1pp1psbpp/p2p1p3/6PP1/P1P1PS3/1P1P1P2P/1BKSG2R1/LN1G3NL b p 1)

Aj na Diagrame 3 sa strieborný generál v 4-tom stĺpci nachádza v nepríjemnej pozícii, z ktorej ho nevieme ľahko zapojiť do útoku. Ako aktivovať strieborného generála? Aplikovaním poznatkov, ktoré sme si ukázali pri Diagrame 1 odpoveď už asi poznáte.

S-37  P-54  
S-36  ---> Diagram 4
Diagram 4. Biely na ťahu (SFEN=ln1g3nl/1ks1g1r2/1pp2sbpp/p2ppp3/6PP1/P1P1P1S2/1P1P1P2P/1BKSG2R1/LN1G3NL w p 4)

Opäť sme sa so strieborným stiahli späť diagonálne a až následne ideme so strieborným generálom na políčko 36 priamo vpred. Čierny plánuje ďalej posunúť pešiaka na 46 a skočiť jazdcom na 37.

Diagram 5

Diagram 5. Na ťahu Biely (SFEN=ln5nl/1kg2r3/1s1gpsbp1/pppp1pp1p/4P2P1/P1P1SSP1P/1P3P3/1BKGG2R1/LN5NL w P 1)

Aj tentokrát sa zameriame na strieborného generála v 4tom stĺpci.

Na ťahu je Biely. V závislosti ako Biely zahrá, máme dve hlavné možnosti.

.....  N-73  
P-35  Px35  
Sx35  P*34  
P-24 

V tejto línii so strieborným generálom postupujeme diagonálne smerom do druhého stĺpca.

Druhá možná línia je:

.....  P-54  
G58-66 Px55  
S46x55 P*54  
S-66 

V tejto línii sa strieborný generál postupne premiestni zo 4-tého stĺpca do 6-teho. V závislosti od súperovho ťahu je niekedy výhodné takto strieborného generála presunúť na opačnú stranu dosky.

Strieborný generál by mal vždy byť pripravený sa presúvať v strede dosky zo strany na stranu aby vedel rýchlo zaútočiť tam, kde je obrana súpera najslabšia.

Strieborným generálom pohybujte do pluhu

Možno ste sa v minulosti stretli s nie úplne korektným prekladom pôvodného japonského porekadla „Strieborným generálom pohybujte do pluhu“. V minulosti sme tento nesprávny preklad využívali pri niektorých prezentáciách a workshopoch. Ak si náhodou pamätáte túto verziu porekadla, vedzte, že sa jedná o to isté porekadlo.

Šógi porekadlá – Jazdec, ktorý skáče príliš skoro dopredu, sa stáva obeťou pešiaka

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Jazdec, ktorý skáče príliš skoro dopredu, sa stáva obeťou pešiaka“.

Opatrne s jazdcom

Začiatočníci a obzvlášť skúsení hráči šachu majú vo zvyku hýbať jazdcom dopredu čím skôr v hre. V šachu sa jazdec v prípade nebezpečia môže kedykoľvek vrátiť späť. Jazdec v šógi žiaľ také šťastie nemá. Ak s ním skočíme príliš skoro dopredu, veľmi často sa jazdec stane obeťou pešiaka.

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=3g1k1nl/6gb1/3psp1pp/6p2/4p4/5PP2/4PSN1P/4G2R1/8L b 2P 1)

Skok jazdcom na políčko 45 sa na prvý pohľad môže javiť ako dobrý ťah. Jazdec útočí na Bieleho strieborného generála. Ak by strieborný generál uhol na políčko 54, v ďalšom ťahu môže Čierny skokom jazdca na 53 dať vidličku kráľovi a zlatému generálovi.

Avšak Biely samozrejme nebude hrať so strieborným na políčko 54. Miesto toho môže ustúpiť napríklad na políčku 42. Biely plánuje v ďalšom ťahu posunúť pešiaka na políčko 44, čím hrozí na zajatie jazdca. Jazdec však nemá kam utiecť a v ďalšom ťahu bude zajatý.

Na Diagrame 1, skok jazdca na políčko 45 by bol dobrým ťahom iba ak by Čierny nemal pešiaka na políčku 57. Pozrime sa na Diagram 2.

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=3g1k1nl/5sgb1/3p1p1pp/6p2/4pN3/5PP2/5S2P/4G2R1/8L b 2P 3)

Tak ako aj predtým, Biely stiahne svojho strieborného generála na políčko 42.

Lenže narozdiel od situácie na Diagrame 1, tentokrát Čierny nemá žiadneho pešiaka v piatom stĺpci. To znamená, že tam môže nejakého pešiaka doložiť. Doložením pešiaka na políčko 54 Čierny hrozí, že v ďalšom ťahu tohto pešiaka povýši na políčku 53, čím by si Čierny vynútil výmenu jazdca za strieborného generála.

Vráťme sa ešte raz k Diagramu 1.

Predtým, než Čierny môže skočiť jazdcom na políčko 45, musí ešte niečo urobiť.

Dokážete využitím lekcie, ktorú sme sa naučili pri Diagrame 2 uhádnuť ďalší ťah Čierneho? Pozor, nie je to obetovanie pešiaka na políčku 56 (Biely by obetu neprijal).

Správna odpoveď je obeta pešiaka na políčko 35. Aj tentokrát síce Biely túto obetu môže ignorovať, no Čierny môže zajať pešiaka na políčku 34 a v ďalšom ťahu mu už nič nebráni skočiť s jazdcom na políčko 45.

Ak Biely obetu prijme a pešiaka zajme, Čierny doloží pešiaka na 33, ďalšia obeta. Ak by Biely pešiaka vyhodil zlatým generálom, alebo strelcom, skok jazdca na 45 je vidlička!

Čo ak pešiaka na 33 vyhodí Bieleho jazdec?

Ako sme sa v tejto lekcii naučili, „Jazdec, ktorý skáče príliš skoro dopredu sa stáva obeťou pešiaka.“. Doložíme pešiaka na políčko 34 a jazdec je náš!

Pozor na to, kam skáčete so svojimi jazdcami!

Šógi porekadlá – Jazdca dokladajte zo zadu

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Jazdca dokladajte zo zadu“.

Diagram 1

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=7nl/4gg1k1/4sp1p1/4p1p1p/9/4PPP1P/5GNP1/6SK1/5G2L b BN 1)

Na Diagrame 1 vidíme časť pozície statickej veži proti pohyblivej veži. Bieleho kráľ sa nachádza na trochu čudnom políčku, ale do takejto pozície sa kráľ zvykne dostať tak, že Čierny vyhodí strelca na políčku 22.

Teraz je skvelá príležitosť doložiť jazdca, ale kam?

N*26 – doloženie jazdca na políčko 26.

Diagram 2. Biely na ťahu (SFEN=7nl/4gg1k1/4sp1p1/4p1p1p/9/4PPPNP/5GNP1/6SK1/5G2L w B 2)

Doloženie jazdca na políčko 26 sa riadi porekadlom „Jazdca dokladajte zo zadu.“, vďaka čomu v tejto pozícii môže jazdec v ďalšom ťahu dať vidličku na kráľa a zlatého generála.

Biely si nemôže dovoliť nechať túto hrozbu len tak. Preto dopredu utečie s kráľom na políčko 32.

K-32,  Nx34,  
G-41,  B*22 
.....

Ak by Biely v Diagrame 2 zahral zlatým generálom na políčko 33, Čierny by pohol druhým jazdcom na políčko 45, čo je opäť vidlička.

Takže Bielemu zostáva už len ísť kráľom na políčko 32, na čo Čierny skočí jazdcom na 34. Ak Biely ustúpi so zlatým na 41, Čiernemu sa núka doloženie strelca na 22. Biely nemôže Čiernemu nijako zabrániť zajať oštep v ďalšom ťahu.

Miesto ústupu na 41 môže Bieleho zlatý generál ísť dopredu na políčko 33. Čierny však stále môže zahrať doloženie strelca na 22. Biely berie jazdca na 34, no Čierny zajme oštep na 11, čím si Čierny vybuduje výhodnejšiu pozíciu.

Ak neviete doložiť jazdca tak, aby dal vidličku, skúste sa pozrieť, či ho neviete doložiť trochu viac dozadu. tak aby na vidličku hrozil v ďalšom ťahu. Možno sa vám tak podarí vymyslieť nejaký zákerný ťah na súpera.

Útok na hrad Mino

Jazdec na ruke je vcelku užitočný aj pri útoku na hrad Mino. Pozrite sa na Diagram 3, kde Čierny práve doložil jazdca na políčko 86. Prekvapivo, tento ťah hrozí matom.

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g5/1ks1g4/1ppp5/p3p4/9/PNPP5/1P7/9/L8 w BGSN 1)

Ak Biely nezareaguje, nasledovná 11-ťahová sekvencia je mat:

N*74,  Px74,  
Nx74,  K*92 
S*93,  Kx93
B*82,  K-92
Bx91+,  Kx91
G*82   mat

Útok po kraji

Ako posledné si ukážeme, ako vieme jazdca využiť na útok po kraji proti hradu Mino.

Diagram 4. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g5/1ks1g4/1ppp5/p3p4/9/P1PP5/1P7/9/L8 w N2P 1)

Sekvencia ťahov po Diagrame 4:

P-95  Px95  
P*93  Lx93  
P*94  Lx94  
N*86  ...

Jeden z najjednoduchších útokov po rohu sa začína obetou pešiaka v 9tom stĺpci a následne pokračuje doložením pešiaka na políčko 93. Biely musí pešiaka vyhodiť oštepom. Bielemu podhodíme ešte jedného pešiaka na políčku 94.

Následné doloženie jazdca na 86 je veľmi silný ťah. Biely nemá ako ubrániť svoj oštep. Navyše Čierny hrozí aj tým, že súperovho kráľa vyláka z hradu von.

Hrad Mino je silný proti útokom zo strany, no majte na pamäti, že po kraji vie byť zraniteľný.

Tým sme ukončili dnešnú časť o Šógi porekadlách. Skúste si z tohto článku odniesť útok po kraji z posledného diagramu a radu, že pokiaľ neviete jazdcom dať vidličku okamžite, skúste na ňu hroziť tak, že jazdca doložíte viac dozadu, aby ste vidličku mohli dať v ďalšom ťahu. Verím, že vám táto rada pomôže vyhrať vaše partie.

Šógi porekadlá – Oštep dokladajte do najspodnejšieho radu

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Oštep dokladajte do najspodnejšieho radu“.

Diagram 1

Ak doložíte oštep do najspodnejšieho radu, oštep vidí na 8 políčok dopredu a môže sa teda pohnúť na 8 rôznych políčok pred ním. Ak oštep doložíte do druhého radu, pohnúť sa bude môcť iba o jedno políčko vpred. Bude mať teda menej možností pohybu. Odmysliac nejaké špeciálne okolnosti, doložiť oštep do najspodnejšieho možného radu je väčšinou najsprávnejšie miesto na doloženie oštepu.

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g4+R/1ks1gp3/1pp1p3n/5Pppp/p8/2P1P1P1P/PP2+s1+b2/LSG3+r1L/KNG6 b BNL3Ps 1)

Diagram 1 ukazuje koncovku z hry statickej veže (static rook – ibisha) proti pohyblivej veži (ranging rook – furibisha). Čierny má postavený hrad Anaguma (medveď v diere), Biely postavil hrad Mino. Kam by mal Čierny doložiť svoj oštep?

Odpoveď je políčko 69.

Všimli ste si, že Biely nemá na ruke žiadneho pešiaka? Pri dokladaní oštepu si dávajte pozor na prípadné súperovo doloženie pešiaka, ktorým by mohol zablokovať Váš oštep. V pozícii na Diagrame 1 nielenže doložením oštepa na políčko 69 ohrozujete súperovho zlatého generála, ale navyše tým bránite súperovi možnosť pohnúť povýšeným strieborným generálom na políčko 67. Takže doloženie oštepu na 69 je skvelý útočný no zároveň aj obranný ťah.

Biely zrejme svojho zlatého generála zachráni potiahnutím na políčko 71, no Čierny teraz môže doložiť jazdca na políčko 64, ktoré je pokryté Bieleho povýšeným strelcom (na políčku 37). Bieleho povýšený strelec však nebude môcť jazdca zajať, pretože potom by sám bol zajatý oštepom, ktorý sme predtým doložili na políčko 69.

Oštep doložený do najzadnejšieho radu tak vie byť omnoho efektívnejší, ako keby bol doložený niekam vyššie na doske.

Diagram 2

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=9/5bgk1/5gsp1/4ppp2/7P1/4P1P2/5P3/8R/9 b Lp 1)

Kam by ste doložili oštep na Diagrame 2? Ako prvé by Vám mohlo napadnúť doložiť ho na políčko 17. Nie je to nevyhnutne zlý nápad, hrozíte tým, že v ďalšom ťahu povýšite oštep na políčku 12, kráľ bude musieť ujsť a potom môžete povýšiť Vašu vežu na políčku 13. Takýto typ útoku však zvykneme nazývať „ťažký útok“. Myslíme tým, že útok je pomalý a málo efektívny.

Doložiť oštep na políčko 19 je omnoho efektívnejší ťah. Ak sa aj súper pokúsi čím skôr utiecť s kráľom na políčko 31 (ak sa kráľ nepohne, tak povýšenie veže na 11 je mat), veža môže povýšiť na políčku 11. Keďže Biely nemá na ruke žiadnu figúrku na doloženie, útek Bielemu nepomohol a povýšenie veže na 11 je stále mat.

Vo väčšine prípadov, kde sa snažíte preraziť obranu súpera využitím veže a nejakej slabšej figúrky sa oplatí slabšiu figúrku umiestňovať nad vežu. Avšak ak máte na ruke oštep, niekedy je možné poradie vymeniť a oštep doložiť za vežu.

Napichnutie vrabca – suzumezashi

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln5nl/1r3bgk1/p2s1gspp/2ppppp2/1p6P/2PPP1PP1/PPS2PN1L/2G1GS2R/LNBK5 b – 1)

Diagram 3 ukazuje pozíciu z hry, kde sa obaja hráči snažia svojho kráľa obrániť v hrade Yagura. Čierny využíva útok, ktorý je známy pod menom suzumezashi, napichovanie vrabca. V nasledovných riadkoch si ukážeme, akú kľučovú rolu v tomto joseki zohráva oštep.

Sekvencia ťahov nasledujúca po Diagrame 3:

N-25  S-24  
Nx13+  Sx13  
P-14  Sx14  
Lx14  Lx14
Rx14  L*11 (Diagram 4) 
Diagram 4. Čierny na ťahu (SFEN=ln5nl/1r3bgk1/p2s1g1p1/2ppppp1R/1p7/2PPP1PP1/PPS2P3/2G1GS3/LNBK5 b SLPnp 11)

Čierny začal svoj útok na prvý stĺpec jazdcom na 25. Neskôr jazdca obetoval na políčku 13, kde ho vyhodil strieborný generál. Potom Čierny posunul svojho pešiaka v prvom stĺpci na políčko 14.

Možno Vás prekvapilo, že strieborný generál tohto pešiaka vyhodil. Ak by však strieborný generál utiekol na políčko 24, Čierny by posunul pešiaka v 2. stĺpci na políčko 25, čím by ohrozoval strieborného generála. Ak strieborný generál zajme tohto pešiaka, pešiak v prvom stĺpci by mohol nerušene povýšiť na políčku 13. Čierny by tak v prvom stĺpci prerazil.

A preto Biely vo vyššie uvedenej sekvencii musí strieborným generálom vyhodiť pešiaka na políčku 14. Útok Čierneho ďalej pokračuje výmenou oštepov a Diagram 4 ukazuje pozíciu, kde Biely doložil na obranu oštep na políčko 11, držiac sa porekadla o ktorom je tento článok. Obrana Bieleho vyzerá sľubne. Ale Čierny ešte neskončil.

Sekvencia ťahov nasledujúca po Diagrame 4:

P*13  Lx13  
Bx13+  Nx13  
L*39 (Diagram 5)
Diagram 5. Biely na ťahu (SFEN=ln7/1r3bgk1/p2s1g1pn/2ppppp1R/1p7/2PPP1PP1/PPS2P3/2G1GS3/LN1K2L2 w SLbn2p 16)

Doloženie oštepu na 39 je jedno z moderných joseki útoku suzumezashi. Opäť si všimnite, že oštep sme doložili do najspodnejšieho radu. Týmto doložením Čierny svoju pozornosť presunul z prvého stĺpca do stĺpca tretieho.

Sekvencia ťahov nasledujúca po Diagrame 5:

N-73  P-35  
Px35  L*34  
N*33  Lx35 (Finálny diagram)
Finálny diagram (SFEN=sfen l8/1r3bgk1/p1ns1gnpn/2ppppL1R/1p4L2/2PPP2P1/PPS2P3/2G1GS3/LN1K5 w SPb3p 22)

Bieleho skočenie jazdcom na políčko 73 sa môže javiť ako zlý ťah, ale nevyzerá to, že by Biely mal na doske nejaký lepší ťah. Čierny zaútočil na slabinu hradu Yagura posunutím pešiaka v treťom stĺpci na políčko 35, pokračujúc útokom dvomi oštepmi v treťom stĺpci, čím si Čierny dokázal vybojovať veľmi dobrú pozíciu.

Dúfam, že po prečítaní tohto článku budete už aj Vy dokladať oštep na najspodnejší možný rad.

Šógi porekadlá – Pešiak pod zlatým generálom je pevnejší ako skala

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Pešiak pod zlatým generálom je pevnejší ako skala“.

Diagram 1

Doloženie pešiaka do posledného radu (po japonsky そこ歩 – sokofu) je známe obranné tesuji, účinné proti súperovej povýšenej veži vo vlastnom tábore. Pozrite sa na Diagram 1.

Diagram 1 (SFEN=sfen ln1g5/1ks6/1pp6/pl1p5/9/P1P6/1P1PSP3/2KGG4/LN6+r b Pp 2)

Biely práve doložil oštep na políčko 84. Ak kráľova strana nič neurobí, Biely sa chystá práve doloženým oštepom vyhodiť pešiaka na 87. Kráľ zajme povýšený oštep, no potom súperova povýšená veža vyhodí jazdca na 89. Kráľ sa už z tejto šlamastiky nedostane.

Našťastie na ťahu je teraz Čierny. Čiernemu sa ako obrana ponúka doloženie pešiaka na políčko 59. Kráľ je v bezpečí a Biely bude musieť vymyslieť úplne iný útok. Pešiak je totiž krytý zlatým generálom, ten je zas krytý pešiakom.

Prečo porekadlo hovorí o zlatom generálovi?

Niekedy je možné doložiť pešiaka na spodný rad tak, že ho nekryje zlatý generál, ale nejaká figúrka. Na Diagrame 2 sa zameriame na presne takú pozíciu.

Diagram 2 (SFEN=ln1g5/1ks6/1pp6/pl1p5/9/P1P1P4/1P1P1P3/2KGGS3/LN4P1+r w p 1)

Na Diagrame 2 taktiež vidíme pešiaka doloženého do posledného radu, v úmysle chrániť kráľa pred útokom, aký sme popísali pri predošlom diagrame.

V tomto prípade však Biely môže doložiť pešiaka na políčko 38. Preto je táto obrana menej pevná a práve preto porekadlo hovorí o kombinácii pešiaka so zlatým generálom.

Samozrejme na to, aby dokázal Biely preraziť túto obranu, bude musieť zahrať minimálne dva ťahy: Povýšiť pešiaka na 39 a potom stiahnuť povýšeného pešiaka späť na políčko 38.

Na tieto ťahy Čierny nemusí nutne odpovedať a môže zatiaľ využiť čas na svoj vlastný útok.

Doloženie pešiaka na spodný rad je preto veľmi často užitočným obranným tesuji, aj keď ho práve nemôžete doložiť pod zlatého generála. Naučte sa ho využívať aj vo vašich partiách.

Niekedy je zlatý generál podporený pešiakom krehký ako hrad z piesku

Napriek tomu, že doloženie pešiaka pod zlatého generála býva často užitočná obrana, existujú aj prípady, kedy to nie je práve najšťastnejší nápad. Preštudujme si Diagram 3. Diagram 3 ukazuje pozíciu, kde Čierny práve doložil pešiaka na 59.

Diagram 3 (SFEN=9/9/9/9/9/2P6/PPSP5/2G1G4/LNK1P1+r2 w p 2)

Sekvencia ťahov nasledujúca po Diagrame 3:

...  P*57
G-68 +Rx59

Bieleho doloženie pešiaka na políčko 57 demonštruje problém so štruktúrou zlatého generála nad pešiakom.

Čierny si nemôže dovoliť zajať práve doloženého pešiaka, pretože keď veža vyhodí pešiaka, vznikla by vidlička medzi kráľom a zlatým generálom. Čiernemu teda nezostáva nič iné, ako uhnúť so zlatým doľava na políčko 68. Bieleho povýšená veža však s radosťou zajme pešiaka na 59 a dá šach. Kráľ musí ustúpiť na políčko 88 a Biely pokračuje v útoku povýšením pešiaka na 58. Biely sa tomuto vývoju na doske teší.

Pozrime sa opäť na Diagram 3 a zamyslime sa znova nad posledným ťahom. Čierny doložil pešiaka na 59, ale táto obrana nefungovala. Správny ťah bol útek kráľa na 88.

Ukážme si ešte jeden typický príklad nesprávneho využitia tesuji sokofu.

Diagram 4 (SFEN=9/9/9/9/9/2P6/PP1P1P3/2GSG4/LN1KP1+r2 w l 2)

Čierny práve doložil pešiaka na políčko 59 v snahe obrániť šach od povýšenej veže. Zahrať tento ťah však bola závažná chyba.

Biely okamžite doloží oštep do piateho stĺpca (napríklad na políčko 51). Keďže Čierny už do piateho stĺpca nemôže doložiť ďalšieho pešiaka, v ďalšom ťahu príde o zlatého generála.

Pred Diagramom 4 mal Čierny miesto doloženia pešiaka pohnúť so strieborným generálom na 59, aby v prípade možného doloženia oštepu na 51 mohol pred zlatého generála doložiť pešiaka.

Dávajte si pozor na súperove doloženia oštepu vždy keď chcete zahrať tesuji sokofu – doložiť pešiaka do posledného radu.

Verím, že sa po tomto článku budete aj vo vašich partiách viac zamýšľať nad tým, kedy a ako využiť túto obrannú techniku.

Šógi porekadlá – Jeden pešiak je hoden tisíc generálov

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Jeden pešiak je hoden tisíc generálov“.

Diagram 1 – ako zaútočiť na hrad Yagura

Je omnoho viac pozícií ako by si jeden myslel, v ktorých pešiak na ruke urobí veľký rozdiel. Pozrite sa na Diagram 1.

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=7nl/5bgk1/5g1pp/4ppp2/7NP/4PB3/5P3/7R1/4K3L b P 1)

Biely hráč si postavil hrad Yagura, v ktorom ale chýba strieborný generál. Vďaka tomu, že Čierny má jazdca na políčku 25, je doloženie pešiaka na 33 veľmi efektívny ťah. Teda, za predpokladu, že Čierny má na ruke pešiaka na doloženie. A preto pešiak na ruke môže byť hoden tisíc generálov.

Najpravdepodobnejšie pokračovanie z úvodnej pozície sú nasledovné ťahy:
P*33 Nx33
Nx13+ …

Po tom, ako Čierny doložil pešiaka na 33 mohol Biely stiahnuť svojho generála na 31. Tento ťah by však zanechal v Bieleho tábore slabinu. Takže vyhodiť pešiaka na 33 jazdcom (Nx33) je prirodzená reakcia, v snahe zachrániť zlatého generála a zabrániť tak strate materiálu. Všimnite si Čierneho další ťah. Je ním skočenie jazdcom na 13. Žeby skákal jazdec zlým smerom? Nie! Takto je to správne!

Nasleduje
… Lx13
P-14 Lx14
Lx14 …

Hraním prirodzených ťahov Čierny prerazí Bieleho obranu v prvom stĺpci.

Ak v Diagrame 1 má Čierny na ruke nie jedného, ale až dvoch pešiakov, Čierny má možnosť hrať nasledovne:
P*33, Nx33,
Nx33+, G43-33,
N*25, G33-43,
P*33.

Ak súper postavil hrad Yagura, predtým než skočíte jazdcom na 25, ubezpečte sa, že máte na ruke aspoň jedného pešiaka.

Diagram 2 – známe tesuji

Diagram 2 ukazuje situáciu, keď Biely zajal pešiaka 24, po tom, čo tam Čierny svojho pešiaka úmyselne obetoval. Čierny je na ťahu. Ako bude čierny pokračovať vo svojom útoku na hrad Yaguru, využijúc pritom pešiaka na ruke?

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=7nl/5bgk1/5gs1p/4pppp1/8P/4PBP2/5PN2/7R1/4K3L b Pp 2)

Zapamätajte si doloženie pešiaka na políčko 25. Zdvojený pešiak (po japonsky 継ぎ歩 tsugifu, v anglickom preklade sa využíva connecting pawn) je tesuji (technika, šikovná sekvencia ťahov), ktoré sa v tejto pozícii stáva silnou zbraňou. Obzvlášť silná je táto technika vtedy, keď ju aplikujete v stĺpci, v ktorom sa nachádza súperov kráľ.

Zdvojený pešiak je technika, kedy dvakrát po sebe doložíte svojho pešiaka pred toho istého súperovho pešiaka, s úmyslom, aby ste súperovho pešiaka vylákali vpred.

Po tom, ako Čierny doložil pešiaka na 25, Biely nemá na výber než ho zajať. Ak by Biely nezajal pešiaka na 25, sám by stratil svojho pešiaka na políčku 24. Takže Biely pešiaka zajme, následne Čierny môže zajať Bieleho pešiaka skokom jazdca na políčko 25.

Bieleho strieborný generál je pod útokom a tak Biely nemá na výber a musí postúpiť so svojím strieborným generálom na políčko 24. Čierny môže podobne ako pri predošlom diagrame skočiť jazdcom na 13 a povýšiť (Diagram 2a).

Diagram 2a. Biely na ťahu (SFEN=7nl/5bgk1/5g2+N/4ppps1/8P/4PBP2/5P3/7R1/4K3L w 2P2p 7)

1) Ak biely vyhodí povýšeného jazdca oštepom, Čierny zajme strieborného generála na 24 so strelcom.
2) Ak jazdec vyhodí povýšeného jazdca, Čierny opäť môže zajať strelcom strieborného generála. V každom prípade bude Čierny môcť krok po kroku ďalej rozbíjať hrad Yagura.
3) Ak kráľ vyhodí povýšeného jazdca, najsilnejší ťah je doloženie pešiaka pred strieborného na 25 (strieborný nemôže ujsť, pretože tým by otvoril diagonálu medzi strelcom a kráľom).
Zapamätajte si, že keď medzi vaším strelcom a súperovým kráľom stojí nejaká súperová figúrka, najsilnejší ťah je zaútočiť na onú zavadzajúcu figúrku. Je to jedna z najzákladnejších techník v šógi.

V Yagura hrách mnoho hráčov hrajúcich za Bieleho radšej miesto zajata pešiaka na 24 pešiakom, ho zajmú strieborným generálom, práve preto, aby sa vyhli tejto technike. Aj to ukazuje, aká silná je technika zdvojeného pešiaka.

Rozbitie hradu Polovičné Mino

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g1R3/1ks6/pppp5/5B3/P8/1PP1P4/9/9/9 b Pp 1)

Kde by ste doložili pešiaka na Diagrame 3 aby ste rozbili hrad Mino?

Správna odpoveď je doložiť pešiaka na 62 (tj pred súperovho zlatého generála). Ak zlatý generál pešiaka zoberie, samozrejme bude zajatý strelcom. Ak zlatý generál ujde na políčko 52, doložený pešiak môže povýšiť na políčku 61.

Najzaujímavejšia reakcia Bieleho však je pohnúť zlatým generálom na 71. Čo potom?

Obeta veže!

Rx71+ Kx71
P-61+

Obeta veže na políčku 71 je rozhodujúci ťah. Biely nemá na výber než povýšenú vežu zajať kráľom. Potom však pešiak povýši na políčku 61 a bez ohľadu na to, čo kráľ spraví, v nasledujúcom ťahu dostane mat. Vyhodí kráľ povýšeného pešiaka na 61? Doložením zlatého generála na 62 dostane mat. Utečie kráľ na políčko 82? Strelec povýši na políčko 71, kráľ utečie na 91, Čierny doloží zlatého generála na políčko 82 a Biely opäť dostane mat.

Ak nemôžete doložiť pešiaka do šiesteho stĺpca, skúste doloženie v piatom stĺpci. Doloženie pešiaka na políčko 52 je taktiež efektívny ťah (Diagram 4).

Diagram 4. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g1R3/1ks1P4/pppp5/5B3/P8/1PPP5/9/9/9 w p 1)

Následne hrozíte povýšením pešiaka na 51. Biely stiahne zlatého generála na políčko 71, no Čierny stiahne svojho povýšeného pešiaka späť na 52. Hrad Mino sa čoskoro rozpadne po posunutí povýšeného pešiaka na políčko 62.

Čo ak Biely v pozícii na Diagrame 4 vyhodí zlatým generálom pešiaka? Veža môže povýšiť na políčku 71, krytá strelcom. Kráľ musí ustúpiť, no veža zajme strieborného generála, čím dá Bielemu kráľovi mat.

Ak vám miesto doloženia pešiaka na 52 napadlo doložiť pešiaka na 53, zamyslite sa nad tým, čo by sa stalo, keby Biely odpovedal doložením pešiaka na 51. Doloženie pešiaka na 51 je veľmi silná obrana a sny Čierneho o rozbití hradu Mino by sa zrazu rozplynuli.

Zapamätajte si jednoduchý trik ako rozbiť hrad Mino – zaútočte na zlatého generála na políčku 61.

Doloženie pešiaka na ohniskový bod

Pešiak na ruke dokáže niekedy rozhodnúť celú hru! Pozrite sa na Diagram 5. Čierny vežou zajal pešiaka na 24, na čo Biely odpovedal vežou na políčko 32, čím neúmyselne Čiernemu nahral na smeč.

Diagram 5. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g3nl/1ks3rb1/1p1g5/p1ppppsRp/6p2/P1P1PP2P/1P1PS4/1BKGGS3/LN5NL w P2p 1)

Čierny môže doložiť pešiaka na 33. Toto tesuji sa nazýva ohniskový pešiak (po anglicky focal point pawn drop, japonsky 焦点の歩 – shouten no fu).

Toto políčko je chránené až tromi súperovými figúrkami, no ako sa aj sami môžete presvedčiť, Biely tohto pešiaka nemôže len tak zajať žiadnou z týchto troch figúrok!

V každom prípade hrozí strata materiálu. Ak zajme pešiaka jazdec, strieborný generál na políčku 34 už nie je chránený a veža ho môže zajať.

Ak pešiaka na 33 vyhodí strelec, padne jazdec na 21. Ak veža, padne strelec na 22.

Diagram 6 ukazuje ďalšiu pozíciu, kde môžete využiť tesuji ohniskového pešiaka.

Diagram 6. Čierny na ťahu (SFEN=ln1gbr1n1/1ks5l/1p1g5/p1pppsppp/5p3/P1P1P1P1P/1P1PS1N2/1BKGGS1R1/LN6L w Pp 1)

Doloženie pešiaka na políčko 42.

Ak Bieleho strelec zajme pešiaka, preruší tým vplyv veže vo štvrtom stĺpci a Čierneho strelec môže zajať strieborného generála na 44.

Ak zajme pešiaka veža, Čierneho veža môže vyhodiť pešiaka na 24 (strelec ho už nechráni, cestu blokuje Bieleho veža) a v ďalšom ťahu určite povýši.

Ak doložíte pešiaka na políčko, ktoré je chránené viacerými figúrkami, často zajatím tohto pešiaka jedna obranná figúrka blokuje druhú, následkom čoho sa často celá obrana rozloží.

Diagram 7 – devastujúci útok pešiakom

Diagram 7 ukazuje rozohratú partiu statickej veže proti pohyblivej veži. Všimnite si, že Čierny v štvrtom stĺpci nemá pešiaka. Miesto toho ho má na ruke. Tento fakt dáva čiernemu slušnú výhodu a Čierny má teraz príležitosť naplno využiť znenie porekadla opísaného v tomto článku.

Diagram 7. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g1r1nl/1ks6/1p1g2bpp/p1pppsp2/5p1P1/P1P1P1P2/1P1PS3P/1BKGGS1R1/LN5NL w P 1)

Ťahy po Diagrame 7:
P-24 Px24
P*22

Keďže má Čierny na ruke pešiaka, môže začať útočiť v druhom stĺpci. Najprv obetuje pešiaka na políčku 24. Potom môže do druhého stĺpca doložiť pešiaka z ruky na políčko 22. Ak by pešiaka zajal strelec, Čierny môže vyhodiť pešiaka na 24 vežou. Biely nebude vedieť zabrániť veži povýšiť v ďalšom ťahu.

Ak sa Biely rozhodne neodpovedať na doloženie pešiaka na 22 a zahrá niečo iné, Čierny môže zajať pešiakom jazdca a povýšiť. V ďalšom ťahu hrozí zajatím oštepu.

Ak by aj po Diagrame 7 na posunutie Čierneho pešiaka na 24 Biely reagoval vyhodením pešiaka strelcom, doloženie pešiaka na 22 je stále veľmi dobrý ťah. Jazdec síce môže utiecť na políčko 33, ale Čierny stále môže povýšiť svojho pešiaka. Veža pešiaka nemôže zajať, pretože by strieborný generál na 44 zostal nechránený a Čierny by ho mohol zajať strelcom.

Predpokladajme, že by veža pešiaka nezajala a Biely by hral niekam inam. Kam zahrá Čierny?

Áno, môže zajať oštep, no vrátiť sa s povýšeným pešiakom na 22 a potom na 23 je omnoho devastujúcejšia sekvencia ťahov.

Verím, že teraz je vám už jasnejšie, prečo je pešiak hoden tisícov generálov a línie z tohto článku budú užitočné aj vo vaších hrách.