Šógi porekadlá – Pešiak pod zlatým generálom je pevnejší ako skala

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Pešiak pod zlatým generálom je pevnejší ako skala“.

Diagram 1

Doloženie pešiaka do posledného radu (po japonsky そこ歩 – sokofu) je známe obranné tesuji, účinné proti súperovej povýšenej veži vo vlastnom tábore. Pozrite sa na Diagram 1.

Diagram 1 (SFEN=sfen ln1g5/1ks6/1pp6/pl1p5/9/P1P6/1P1PSP3/2KGG4/LN6+r b Pp 2)

Biely práve doložil oštep na políčko 84. Ak kráľova strana nič neurobí, Biely sa chystá práve doloženým oštepom vyhodiť pešiaka na 87. Kráľ zajme povýšený oštep, no potom súperova povýšená veža vyhodí jazdca na 89. Kráľ sa už z tejto šlamastiky nedostane.

Našťastie na ťahu je teraz Čierny. Čiernemu sa ako obrana ponúka doloženie pešiaka na políčko 59. Kráľ je v bezpečí a Biely bude musieť vymyslieť úplne iný útok. Pešiak je totiž krytý zlatým generálom, ten je zas krytý pešiakom.

Prečo porekadlo hovorí o zlatom generálovi?

Niekedy je možné doložiť pešiaka na spodný rad tak, že ho nekryje zlatý generál, ale nejaká figúrka. Na Diagrame 2 sa zameriame na presne takú pozíciu.

Diagram 2 (SFEN=ln1g5/1ks6/1pp6/pl1p5/9/P1P1P4/1P1P1P3/2KGGS3/LN4P1+r w p 1)

Na Diagrame 2 taktiež vidíme pešiaka doloženého do posledného radu, v úmysle chrániť kráľa pred útokom, aký sme popísali pri predošlom diagrame.

V tomto prípade však Biely môže doložiť pešiaka na políčko 38. Preto je táto obrana menej pevná a práve preto porekadlo hovorí o kombinácii pešiaka so zlatým generálom.

Samozrejme na to, aby dokázal Biely preraziť túto obranu, bude musieť zahrať minimálne dva ťahy: Povýšiť pešiaka na 39 a potom stiahnuť povýšeného pešiaka späť na políčko 38.

Na tieto ťahy Čierny nemusí nutne odpovedať a môže zatiaľ využiť čas na svoj vlastný útok.

Doloženie pešiaka na spodný rad je preto veľmi často užitočným obranným tesuji, aj keď ho práve nemôžete doložiť pod zlatého generála. Naučte sa ho využívať aj vo vašich partiách.

Niekedy je zlatý generál podporený pešiakom krehký ako hrad z piesku

Napriek tomu, že doloženie pešiaka pod zlatého generála býva často užitočná obrana, existujú aj prípady, kedy to nie je práve najšťastnejší nápad. Preštudujme si Diagram 3. Diagram 3 ukazuje pozíciu, kde Čierny práve doložil pešiaka na 59.

Diagram 3 (SFEN=9/9/9/9/9/2P6/PPSP5/2G1G4/LNK1P1+r2 w p 2)

Sekvencia ťahov nasledujúca po Diagrame 3:

...   P*57
G-68  +Rx59

Bieleho doloženie pešiaka na políčko 57 demonštruje problém so štruktúrou zlatého generála nad pešiakom.

Čierny si nemôže dovoliť zajať práve doloženého pešiaka, pretože keď veža vyhodí pešiaka, vznikla by vidlička medzi kráľom a zlatým generálom. Čiernemu teda nezostáva nič iné, ako uhnúť so zlatým doľava na políčko 68. Bieleho povýšená veža však s radosťou zajme pešiaka na 59 a dá šach. Kráľ musí ustúpiť na políčko 88 a Biely pokračuje v útoku povýšením pešiaka na 58. Biely sa tomuto vývoju na doske teší.

Pozrime sa opäť na Diagram 3 a zamyslime sa znova nad posledným ťahom. Čierny doložil pešiaka na 59, ale táto obrana nefungovala. Správny ťah bol útek kráľa na 88.

Ukážme si ešte jeden typický príklad nesprávneho využitia tesuji sokofu.

Diagram 4 (SFEN=9/9/9/9/9/2P6/PP1P1P3/2GSG4/LN1KP1+r2 w l 2)

Čierny práve doložil pešiaka na políčko 59 v snahe obrániť šach od povýšenej veže. Zahrať tento ťah však bola závažná chyba.

Biely okamžite doloží oštep do piateho stĺpca (napríklad na políčko 51). Keďže Čierny už do piateho stĺpca nemôže doložiť ďalšieho pešiaka, v ďalšom ťahu príde o zlatého generála.

Pred Diagramom 4 mal Čierny miesto doloženia pešiaka pohnúť so strieborným generálom na 59, aby v prípade možného doloženia oštepu na 51 mohol pred zlatého generála doložiť pešiaka.

Dávajte si pozor na súperove doloženia oštepu vždy keď chcete zahrať tesuji sokofu – doložiť pešiaka do posledného radu.

Verím, že sa po tomto článku budete aj vo vašich partiách viac zamýšľať nad tým, kedy a ako využiť túto obrannú techniku.