Šógi porekadlá – Oštep dokladajte do najspodnejšieho radu

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Oštep dokladajte do najspodnejšieho radu“.

Diagram 1

Ak doložíte oštep do najspodnejšieho radu, oštep vidí na 8 políčok dopredu a môže sa teda pohnúť na 8 rôznych políčok pred ním. Ak oštep doložíte do druhého radu, pohnúť sa bude môcť iba o jedno políčko vpred. Bude mať teda menej možností pohybu. Odmysliac nejaké špeciálne okolnosti, doložiť oštep do najspodnejšieho možného radu je väčšinou najsprávnejšie miesto na doloženie oštepu.

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g4+R/1ks1gp3/1pp1p3n/5Pppp/p8/2P1P1P1P/PP2+s1+b2/LSG3+r1L/KNG6 b BNL3Ps 1)

Diagram 1 ukazuje koncovku z hry statickej veže (static rook – ibisha) proti pohyblivej veži (ranging rook – furibisha). Čierny má postavený hrad Anaguma (medveď v diere), Biely postavil hrad Mino. Kam by mal Čierny doložiť svoj oštep?

Odpoveď je políčko 69.

Všimli ste si, že Biely nemá na ruke žiadneho pešiaka? Pri dokladaní oštepu si dávajte pozor na prípadné súperovo doloženie pešiaka, ktorým by mohol zablokovať Váš oštep. V pozícii na Diagrame 1 nielenže doložením oštepa na políčko 69 ohrozujete súperovho zlatého generála, ale navyše tým bránite súperovi možnosť pohnúť povýšeným strieborným generálom na políčko 67. Takže doloženie oštepu na 69 je skvelý útočný no zároveň aj obranný ťah.

Biely zrejme svojho zlatého generála zachráni potiahnutím na políčko 71, no Čierny teraz môže doložiť jazdca na políčko 64, ktoré je pokryté Bieleho povýšeným strelcom (na políčku 37). Bieleho povýšený strelec však nebude môcť jazdca zajať, pretože potom by sám bol zajatý oštepom, ktorý sme predtým doložili na políčko 69.

Oštep doložený do najzadnejšieho radu tak vie byť omnoho efektívnejší, ako keby bol doložený niekam vyššie na doske.

Diagram 2

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=9/5bgk1/5gsp1/4ppp2/7P1/4P1P2/5P3/8R/9 b Lp 1)

Kam by ste doložili oštep na Diagrame 2? Ako prvé by Vám mohlo napadnúť doložiť ho na políčko 17. Nie je to nevyhnutne zlý nápad, hrozíte tým, že v ďalšom ťahu povýšite oštep na políčku 12, kráľ bude musieť ujsť a potom môžete povýšiť Vašu vežu na políčku 13. Takýto typ útoku však zvykneme nazývať „ťažký útok“. Myslíme tým, že útok je pomalý a málo efektívny.

Doložiť oštep na políčko 19 je omnoho efektívnejší ťah. Ak sa aj súper pokúsi čím skôr utiecť s kráľom na políčko 31 (ak sa kráľ nepohne, tak povýšenie veže na 11 je mat), veža môže povýšiť na políčku 11. Keďže Biely nemá na ruke žiadnu figúrku na doloženie, útek Bielemu nepomohol a povýšenie veže na 11 je stále mat.

Vo väčšine prípadov, kde sa snažíte preraziť obranu súpera využitím veže a nejakej slabšej figúrky sa oplatí slabšiu figúrku umiestňovať nad vežu. Avšak ak máte na ruke oštep, niekedy je možné poradie vymeniť a oštep doložiť za vežu.

Napichnutie vrabca – suzumezashi

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln5nl/1r3bgk1/p2s1gspp/2ppppp2/1p6P/2PPP1PP1/PPS2PN1L/2G1GS2R/LNBK5 b – 1)

Diagram 3 ukazuje pozíciu z hry, kde sa obaja hráči snažia svojho kráľa obrániť v hrade Yagura. Čierny využíva útok, ktorý je známy pod menom suzumezashi, napichovanie vrabca. V nasledovných riadkoch si ukážeme, akú kľučovú rolu v tomto joseki zohráva oštep.

Sekvencia ťahov nasledujúca po Diagrame 3:

N-25  S-24  
Nx13+  Sx13  
P-14  Sx14  
Lx14  Lx14
Rx14  L*11 (Diagram 4) 
Diagram 4. Čierny na ťahu (SFEN=ln5nl/1r3bgk1/p2s1g1p1/2ppppp1R/1p7/2PPP1PP1/PPS2P3/2G1GS3/LNBK5 b SLPnp 11)

Čierny začal svoj útok na prvý stĺpec jazdcom na 25. Neskôr jazdca obetoval na políčku 13, kde ho vyhodil strieborný generál. Potom Čierny posunul svojho pešiaka v prvom stĺpci na políčko 14.

Možno Vás prekvapilo, že strieborný generál tohto pešiaka vyhodil. Ak by však strieborný generál utiekol na políčko 24, Čierny by posunul pešiaka v 2. stĺpci na políčko 25, čím by ohrozoval strieborného generála. Ak strieborný generál zajme tohto pešiaka, pešiak v prvom stĺpci by mohol nerušene povýšiť na políčku 13. Čierny by tak v prvom stĺpci prerazil.

A preto Biely vo vyššie uvedenej sekvencii musí strieborným generálom vyhodiť pešiaka na políčku 14. Útok Čierneho ďalej pokračuje výmenou oštepov a Diagram 4 ukazuje pozíciu, kde Biely doložil na obranu oštep na políčko 11, držiac sa porekadla o ktorom je tento článok. Obrana Bieleho vyzerá sľubne. Ale Čierny ešte neskončil.

Sekvencia ťahov nasledujúca po Diagrame 4:

P*13  Lx13  
Bx13+  Nx13  
L*39 (Diagram 5)
Diagram 5. Biely na ťahu (SFEN=ln7/1r3bgk1/p2s1g1pn/2ppppp1R/1p7/2PPP1PP1/PPS2P3/2G1GS3/LN1K2L2 w SLbn2p 16)

Doloženie oštepu na 39 je jedno z moderných joseki útoku suzumezashi. Opäť si všimnite, že oštep sme doložili do najspodnejšieho radu. Týmto doložením Čierny svoju pozornosť presunul z prvého stĺpca do stĺpca tretieho.

Sekvencia ťahov nasledujúca po Diagrame 5:

N-73  P-35  
Px35  L*34  
N*33  Lx35 (Finálny diagram)
Finálny diagram (SFEN=sfen l8/1r3bgk1/p1ns1gnpn/2ppppL1R/1p4L2/2PPP2P1/PPS2P3/2G1GS3/LN1K5 w SPb3p 22)

Bieleho skočenie jazdcom na políčko 73 sa môže javiť ako zlý ťah, ale nevyzerá to, že by Biely mal na doske nejaký lepší ťah. Čierny zaútočil na slabinu hradu Yagura posunutím pešiaka v treťom stĺpci na políčko 35, pokračujúc útokom dvomi oštepmi v treťom stĺpci, čím si Čierny dokázal vybojovať veľmi dobrú pozíciu.

Dúfam, že po prečítaní tohto článku budete už aj Vy dokladať oštep na najspodnejší možný rad.