Šógi porekadlá – Strieborným generálom pohybujte ako kulík

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Strieborným generálom pohybujte ako kulík“. Tentokrát sa tiež naučíme aj niečo z biológie.

Kulík

Aby nám toto porekadlo dávalo nejaký zmysel, budeme si musieť najprv vysvetliť, čo je to kulík. Kulík je druh vtáka, ktorý sa vyznačuje chaotickým letom zo strany na stranu a to najmä pokiaľ letí v skupine s ostatnými kulíkmi.

Kulík riečy z čeľade kulíkovité

V kontexte pohybu strieborného generála nám porekadlo radí strieborným generálom hýbať po diagonále, nie priamo vpred. Ako kulík. Ani kulík neletí priamo vpred.

Diagram 1

Diagram1. Čierny na ťahu (SFEN=ln4knl/1r3bg2/3psgspp/2p1ppp2/pp7/2PPPSPP1/PPSG1P2P/1KGB3R1/LN5NL b – 1)

Pozrite sa na Diagram 1. Čierneho strieborný generál v 4tom stĺpci sa nachádza v mierne nepríjemnej situácii. Je za pešiakom a nemá ako ísť v pred, môže len ustúpiť. V ideálnom prípade chceme mať pešiaka pred strieborným generálom, prípadne nemať v stĺpci so strieborným generálom vôbec žiadneho pešiaka, aby sa strieborný generál ľahšie vedel hýbať vpred a zapojiť do útoku.

Ako môžeme strieborného generála zapojiť do útoku?

P-35  Px35  
Sx35  P*34  
S-46  K-22  
S-37  S-64
S-36  ---> Diagram 2

Pozrime si situáciu na Diagrame 2.

Diagram 2. Biely na ťahu (SFEN=ln5nl/1r3bgk1/3p1gspp/2psppp2/pp7/2PPP1SP1/PPSG1P2P/1KGB3R1/LN5NL w P 10)

Čierny najprv urobil výmenu pešiakov v treťom stĺpci. Neskôr stiahol strieborného generála až do siedmeho radu, no vďaka tomu, že sa Čiernemu podarilo dostať pešiaka z tretieho radu na ruku, môže teraz pohnúť strieborným generálom vpred na políčko 36. Čierny sa môže tešiť na skok jazdcom na 37 v ďalšom ťahu a následne strelec na 46 zavŕší prípravy na útok.

Nielenže sa po tejto sekvencii strieborný generál už nenachádza v kŕčovitej pozícií z ktorej sa nemohol zapojiť do útoku, postupne aj jazdec a strelec sa pripravili na útok.

Všimnite si ako sme hýbali strieborným generálom. Väčšina ťahov šla po diagonále.

Diagram 3

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g3nl/1ks1g1r2/1pp1psbpp/p2p1p3/6PP1/P1P1PS3/1P1P1P2P/1BKSG2R1/LN1G3NL b p 1)

Aj na Diagrame 3 sa strieborný generál v 4-tom stĺpci nachádza v nepríjemnej pozícii, z ktorej ho nevieme ľahko zapojiť do útoku. Ako aktivovať strieborného generála? Aplikovaním poznatkov, ktoré sme si ukázali pri Diagrame 1 odpoveď už asi poznáte.

S-37  P-54  
S-36  ---> Diagram 4
Diagram 4. Biely na ťahu (SFEN=ln1g3nl/1ks1g1r2/1pp2sbpp/p2ppp3/6PP1/P1P1P1S2/1P1P1P2P/1BKSG2R1/LN1G3NL w p 4)

Opäť sme sa so strieborným stiahli späť diagonálne a až následne ideme so strieborným generálom na políčko 36 priamo vpred. Čierny plánuje ďalej posunúť pešiaka na 46 a skočiť jazdcom na 37.

Diagram 5

Diagram 5. Na ťahu Biely (SFEN=ln5nl/1kg2r3/1s1gpsbp1/pppp1pp1p/4P2P1/P1P1SSP1P/1P3P3/1BKGG2R1/LN5NL w P 1)

Aj tentokrát sa zameriame na strieborného generála v 4tom stĺpci.

Na ťahu je Biely. V závislosti ako Biely zahrá, máme dve hlavné možnosti.

.....  N-73  
P-35  Px35  
Sx35  P*34  
P-24 

V tejto línii so strieborným generálom postupujeme diagonálne smerom do druhého stĺpca.

Druhá možná línia je:

.....  P-54  
G58-66 Px55  
S46x55 P*54  
S-66 

V tejto línii sa strieborný generál postupne premiestni zo 4-tého stĺpca do 6-teho. V závislosti od súperovho ťahu je niekedy výhodné takto strieborného generála presunúť na opačnú stranu dosky.

Strieborný generál by mal vždy byť pripravený sa presúvať v strede dosky zo strany na stranu aby vedel rýchlo zaútočiť tam, kde je obrana súpera najslabšia.

Strieborným generálom pohybujte do pluhu

Možno ste sa v minulosti stretli s nie úplne korektným prekladom pôvodného japonského porekadla „Strieborným generálom pohybujte do pluhu“. V minulosti sme tento nesprávny preklad využívali pri niektorých prezentáciách a workshopoch. Ak si náhodou pamätáte túto verziu porekadla, vedzte, že sa jedná o to isté porekadlo.