Šógi porekadlá – Jazdec, ktorý skáče príliš skoro dopredu, sa stáva obeťou pešiaka

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Jazdec, ktorý skáče príliš skoro dopredu, sa stáva obeťou pešiaka“.

Opatrne s jazdcom

Začiatočníci a obzvlášť skúsení hráči šachu majú vo zvyku hýbať jazdcom dopredu čím skôr v hre. V šachu sa jazdec v prípade nebezpečia môže kedykoľvek vrátiť späť. Jazdec v šógi žiaľ také šťastie nemá. Ak s ním skočíme príliš skoro dopredu, veľmi často sa jazdec stane obeťou pešiaka.

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=3g1k1nl/6gb1/3psp1pp/6p2/4p4/5PP2/4PSN1P/4G2R1/8L b 2P 1)

Skok jazdcom na políčko 45 sa na prvý pohľad môže javiť ako dobrý ťah. Jazdec útočí na Bieleho strieborného generála. Ak by strieborný generál uhol na políčko 54, v ďalšom ťahu môže Čierny skokom jazdca na 53 dať vidličku kráľovi a zlatému generálovi.

Avšak Biely samozrejme nebude hrať so strieborným na políčko 54. Miesto toho môže ustúpiť napríklad na políčku 42. Biely plánuje v ďalšom ťahu posunúť pešiaka na políčko 44, čím hrozí na zajatie jazdca. Jazdec však nemá kam utiecť a v ďalšom ťahu bude zajatý.

Na Diagrame 1, skok jazdca na políčko 45 by bol dobrým ťahom iba ak by Čierny nemal pešiaka na políčku 57. Pozrime sa na Diagram 2.

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=3g1k1nl/5sgb1/3p1p1pp/6p2/4pN3/5PP2/5S2P/4G2R1/8L b 2P 3)

Tak ako aj predtým, Biely stiahne svojho strieborného generála na políčko 42.

Lenže narozdiel od situácie na Diagrame 1, tentokrát Čierny nemá žiadneho pešiaka v piatom stĺpci. To znamená, že tam môže nejakého pešiaka doložiť. Doložením pešiaka na políčko 54 Čierny hrozí, že v ďalšom ťahu tohto pešiaka povýši na políčku 53, čím by si Čierny vynútil výmenu jazdca za strieborného generála.

Vráťme sa ešte raz k Diagramu 1.

Predtým, než Čierny môže skočiť jazdcom na políčko 45, musí ešte niečo urobiť.

Dokážete využitím lekcie, ktorú sme sa naučili pri Diagrame 2 uhádnuť ďalší ťah Čierneho? Pozor, nie je to obetovanie pešiaka na políčku 56 (Biely by obetu neprijal).

Správna odpoveď je obeta pešiaka na políčko 35. Aj tentokrát síce Biely túto obetu môže ignorovať, no Čierny môže zajať pešiaka na políčku 34 a v ďalšom ťahu mu už nič nebráni skočiť s jazdcom na políčko 45.

Ak Biely obetu prijme a pešiaka zajme, Čierny doloží pešiaka na 33, ďalšia obeta. Ak by Biely pešiaka vyhodil zlatým generálom, alebo strelcom, skok jazdca na 45 je vidlička!

Čo ak pešiaka na 33 vyhodí Bieleho jazdec?

Ako sme sa v tejto lekcii naučili, „Jazdec, ktorý skáče príliš skoro dopredu sa stáva obeťou pešiaka.“. Doložíme pešiaka na políčko 34 a jazdec je náš!

Pozor na to, kam skáčete so svojimi jazdcami!