Slovakia Shogi Open 2024

Slovenská asociácia šógi organizuje v Bratislave turnaj v šógi, Slovakia Shogi Open 2024. Srdečne pozývame všetkých záujemcov o šógi. Tohtoročný turnaj je výnimočný tým, že je spojený s kvalifikáciou na medzinárodný turnaj International Shogi Forum, ktorý sa bude konať 07. – 10. Novembra 2024 v sídle Japonskej Asociácie Šógi v Tokiu, Japonsku. Japonská asociácia šógi pre reprezentanta poskytuje preplatenie časti nákladov na letenku do Japonska a zabezpečuje ubytovanie a stravu počas dĺžky konania turnaja.

Registrácie prosím na emailovú adresu vyletel@gmail.com

Nižšie prikladáme detaily o turnaji:

Dátum konania: 20. apríla 2024
Miesto konania: HUB Bratislava, Černyševského 10, Bratislava
Systém turnaja: Švajčiarsky systém, 5 kôl, rovné partie(bez handicapu) 30 minút a 30 sekúnd byoyomi
Štartovné: 15 EUR
Ceny:
Garantovaná cena pre víťaza 50 EUR. Vecná cena pre najlepšieho hráča bez ratingu. V prípade vyššej účasti sa udelí aj viac cien.

Pravidlá súťaže o kvalifikáciu na International Shogi Forum:
Hráč s najvyšším počtom bodov s občianstvom Slovenskej republiky sa automaticky stáva reprezentantom Slovenska na International Shogi Forum. Pokiaľ dvaja alebo viacerí hráči získajú rovnaký počet bodov, rozhoduje sa na základe vzájomných partií. Pokiaľ sa hráči s rovnakým počtom bodov v turnaji nestretli, po turnaji sa odohrajú zvyšné partie s rovnakým časovým nastavením tak, aby všetci hráči s rovnakým počtom bodov mali medzi sebou odohranú partiu.

Program:
08:30-09:00 – registrácia
09:00-10:30 – 1. kolo
10:30-12:00 – 2. kolo
12:00-13:00 – obed
13:00-14:30 – 3. kolo
14:30-16:00 – 4.kolo
16:00-17:30 – 5. kolo
17:30-18:00 – odovzdávanie cien
18:00 – spoločenský program, večera, voľné hranie shogi

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Kontaktná osoba Lukáš Vyletel.
vyletel@gmail.com
0948 011 984

Aktualizácie zverejňujeme na stránke FB udalosti:
https://www.facebook.com/events/1547062969387140

Invitation in English


Dear shogi friends,
let me invite you to Slovakia Shogi Open 2024 tournament, which will take place at the venue called ‚HUB Bratislava‘, in Bratislava on Saturday 20th of April.
The venue is located on the western side of Danube, in a district called Petržalka, reachable from the City Centre by a bus, or about half an hour by foot(depending on starting location). Venue provides mineral water, coffee and tea free of charge.

This year’s Slovakia Shogi Open is special, because the best Slovakian player will automatically qualify as a representative for the International Shogi Forum which will take place at the headquarters of Japan Shogi Association in Tokyo, Japan from 7th of November until 10th of November 2024.

Registrations via email please: vyletel@gmail.com

Date: April 20th 2024
Location: HUB Bratislava, Černyševského 10, Bratislava
Tournament system: Swiss system, 5 rounds, even games, 30 minutes with 30 seconds byoyomi.
Starting fee: 15 EUR
Prizes: 1st place: Guaranteed 50 EUR for winner
Prize for best non-rated player
More prizes in case of higher number of participants

Rules of qualification for International Shogi Forum:
The player with highest number of points with the citizenship of Slovak Republic is automatically qualified as a representative of Slovakia in the International Shogi Forum. Should two or more players share the same amount of points, results of their games against each other will be used as a secondary criterion for the final ranking. Should it happen that these players will not have played against each other in the main tournament, any outstanding games will be played after the tournament with the same time settings, so that all players with the same amount of points will have played against each other.

Schedule:
08:30-09:00 – registration
09:00-10:30 – 1st round
10:30-12:00 – 2nd round
12:00-13:00 – lunch break
13:00-14:30 – 3rd round
14:30-16:00 – 4th round
16:00-17:30 – 5th round
17:30-18:00 – prize giving ceremony
18:00 – beer, playing shogi, dinner…

In case of need contact Lukas Vyletel at
vyletel@gmail.com
+421 948 011 984

Updates published on FB page of the event:
https://www.facebook.com/events/1547062969387140