Šógi porekadlá – Jeden pešiak je hoden tisíc generálov

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Jeden pešiak je hoden tisíc generálov“.

Diagram 1 – ako zaútočiť na hrad Yagura

Je omnoho viac pozícií ako by si jeden myslel, v ktorých pešiak na ruke urobí veľký rozdiel. Pozrite sa na Diagram 1.

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=7nl/5bgk1/5g1pp/4ppp2/7NP/4PB3/5P3/7R1/4K3L b P 1)

Biely hráč si postavil hrad Yagura, v ktorom ale chýba strieborný generál. Vďaka tomu, že Čierny má jazdca na políčku 25, je doloženie pešiaka na 33 veľmi efektívny ťah. Teda, za predpokladu, že Čierny má na ruke pešiaka na doloženie. A preto pešiak na ruke môže byť hoden tisíc generálov.

Najpravdepodobnejšie pokračovanie z úvodnej pozície sú nasledovné ťahy:
P*33 Nx33
Nx13+ …

Po tom, ako Čierny doložil pešiaka na 33 mohol Biely stiahnuť svojho generála na 31. Tento ťah by však zanechal v Bieleho tábore slabinu. Takže vyhodiť pešiaka na 33 jazdcom (Nx33) je prirodzená reakcia, v snahe zachrániť zlatého generála a zabrániť tak strate materiálu. Všimnite si Čierneho další ťah. Je ním skočenie jazdcom na 13. Žeby skákal jazdec zlým smerom? Nie! Takto je to správne!

Nasleduje
… Lx13
P-14 Lx14
Lx14 …

Hraním prirodzených ťahov Čierny prerazí Bieleho obranu v prvom stĺpci.

Ak v Diagrame 1 má Čierny na ruke nie jedného, ale až dvoch pešiakov, Čierny má možnosť hrať nasledovne:
P*33, Nx33,
Nx33+, G43-33,
N*25, G33-43,
P*33.

Ak súper postavil hrad Yagura, predtým než skočíte jazdcom na 25, ubezpečte sa, že máte na ruke aspoň jedného pešiaka.

Diagram 2 – známe tesuji

Diagram 2 ukazuje situáciu, keď Biely zajal pešiaka 24, po tom, čo tam Čierny svojho pešiaka úmyselne obetoval. Čierny je na ťahu. Ako bude čierny pokračovať vo svojom útoku na hrad Yaguru, využijúc pritom pešiaka na ruke?

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=7nl/5bgk1/5gs1p/4pppp1/8P/4PBP2/5PN2/7R1/4K3L b Pp 2)

Zapamätajte si doloženie pešiaka na políčko 25. Zdvojený pešiak (po japonsky 継ぎ歩 tsugifu, v anglickom preklade sa využíva connecting pawn) je tesuji (technika, šikovná sekvencia ťahov), ktoré sa v tejto pozícii stáva silnou zbraňou. Obzvlášť silná je táto technika vtedy, keď ju aplikujete v stĺpci, v ktorom sa nachádza súperov kráľ.

Zdvojený pešiak je technika, kedy dvakrát po sebe doložíte svojho pešiaka pred toho istého súperovho pešiaka, s úmyslom, aby ste súperovho pešiaka vylákali vpred.

Po tom, ako Čierny doložil pešiaka na 25, Biely nemá na výber než ho zajať. Ak by Biely nezajal pešiaka na 25, sám by stratil svojho pešiaka na políčku 24. Takže Biely pešiaka zajme, následne Čierny môže zajať Bieleho pešiaka skokom jazdca na políčko 25.

Bieleho strieborný generál je pod útokom a tak Biely nemá na výber a musí postúpiť so svojím strieborným generálom na políčko 24. Čierny môže podobne ako pri predošlom diagrame skočiť jazdcom na 13 a povýšiť (Diagram 2a).

Diagram 2a. Biely na ťahu (SFEN=7nl/5bgk1/5g2+N/4ppps1/8P/4PBP2/5P3/7R1/4K3L w 2P2p 7)

1) Ak biely vyhodí povýšeného jazdca oštepom, Čierny zajme strieborného generála na 24 so strelcom.
2) Ak jazdec vyhodí povýšeného jazdca, Čierny opäť môže zajať strelcom strieborného generála. V každom prípade bude Čierny môcť krok po kroku ďalej rozbíjať hrad Yagura.
3) Ak kráľ vyhodí povýšeného jazdca, najsilnejší ťah je doloženie pešiaka pred strieborného na 25 (strieborný nemôže ujsť, pretože tým by otvoril diagonálu medzi strelcom a kráľom).
Zapamätajte si, že keď medzi vaším strelcom a súperovým kráľom stojí nejaká súperová figúrka, najsilnejší ťah je zaútočiť na onú zavadzajúcu figúrku. Je to jedna z najzákladnejších techník v šógi.

V Yagura hrách mnoho hráčov hrajúcich za Bieleho radšej miesto zajata pešiaka na 24 pešiakom, ho zajmú strieborným generálom, práve preto, aby sa vyhli tejto technike. Aj to ukazuje, aká silná je technika zdvojeného pešiaka.

Rozbitie hradu Polovičné Mino

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g1R3/1ks6/pppp5/5B3/P8/1PP1P4/9/9/9 b Pp 1)

Kde by ste doložili pešiaka na Diagrame 3 aby ste rozbili hrad Mino?

Správna odpoveď je doložiť pešiaka na 62 (tj pred súperovho zlatého generála). Ak zlatý generál pešiaka zoberie, samozrejme bude zajatý strelcom. Ak zlatý generál ujde na políčko 52, doložený pešiak môže povýšiť na políčku 61.

Najzaujímavejšia reakcia Bieleho však je pohnúť zlatým generálom na 71. Čo potom?

Obeta veže!

Rx71+ Kx71
P-61+

Obeta veže na políčku 71 je rozhodujúci ťah. Biely nemá na výber než povýšenú vežu zajať kráľom. Potom však pešiak povýši na políčku 61 a bez ohľadu na to, čo kráľ spraví, v nasledujúcom ťahu dostane mat. Vyhodí kráľ povýšeného pešiaka na 61? Doložením zlatého generála na 62 dostane mat. Utečie kráľ na políčko 82? Strelec povýši na políčko 71, kráľ utečie na 91, Čierny doloží zlatého generála na políčko 82 a Biely opäť dostane mat.

Ak nemôžete doložiť pešiaka do šiesteho stĺpca, skúste doloženie v piatom stĺpci. Doloženie pešiaka na políčko 52 je taktiež efektívny ťah (Diagram 4).

Diagram 4. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g1R3/1ks1P4/pppp5/5B3/P8/1PPP5/9/9/9 w p 1)

Následne hrozíte povýšením pešiaka na 51. Biely stiahne zlatého generála na políčko 71, no Čierny stiahne svojho povýšeného pešiaka späť na 52. Hrad Mino sa čoskoro rozpadne po posunutí povýšeného pešiaka na políčko 62.

Čo ak Biely v pozícii na Diagrame 4 vyhodí zlatým generálom pešiaka? Veža môže povýšiť na políčku 71, krytá strelcom. Kráľ musí ustúpiť, no veža zajme strieborného generála, čím dá Bielemu kráľovi mat.

Ak vám miesto doloženia pešiaka na 52 napadlo doložiť pešiaka na 53, zamyslite sa nad tým, čo by sa stalo, keby Biely odpovedal doložením pešiaka na 51. Doloženie pešiaka na 51 je veľmi silná obrana a sny Čierneho o rozbití hradu Mino by sa zrazu rozplynuli.

Zapamätajte si jednoduchý trik ako rozbiť hrad Mino – zaútočte na zlatého generála na políčku 61.

Doloženie pešiaka na ohniskový bod

Pešiak na ruke dokáže niekedy rozhodnúť celú hru! Pozrite sa na Diagram 5. Čierny vežou zajal pešiaka na 24, na čo Biely odpovedal vežou na políčko 32, čím neúmyselne Čiernemu nahral na smeč.

Diagram 5. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g3nl/1ks3rb1/1p1g5/p1ppppsRp/6p2/P1P1PP2P/1P1PS4/1BKGGS3/LN5NL w P2p 1)

Čierny môže doložiť pešiaka na 33. Toto tesuji sa nazýva ohniskový pešiak (po anglicky focal point pawn drop, japonsky 焦点の歩 – shouten no fu).

Toto políčko je chránené až tromi súperovými figúrkami, no ako sa aj sami môžete presvedčiť, Biely tohto pešiaka nemôže len tak zajať žiadnou z týchto troch figúrok!

V každom prípade hrozí strata materiálu. Ak zajme pešiaka jazdec, strieborný generál na políčku 34 už nie je chránený a veža ho môže zajať.

Ak pešiaka na 33 vyhodí strelec, padne jazdec na 21. Ak veža, padne strelec na 22.

Diagram 6 ukazuje ďalšiu pozíciu, kde môžete využiť tesuji ohniskového pešiaka.

Diagram 6. Čierny na ťahu (SFEN=ln1gbr1n1/1ks5l/1p1g5/p1pppsppp/5p3/P1P1P1P1P/1P1PS1N2/1BKGGS1R1/LN6L w Pp 1)

Doloženie pešiaka na políčko 42.

Ak Bieleho strelec zajme pešiaka, preruší tým vplyv veže vo štvrtom stĺpci a Čierneho strelec môže zajať strieborného generála na 44.

Ak zajme pešiaka veža, Čierneho veža môže vyhodiť pešiaka na 24 (strelec ho už nechráni, cestu blokuje Bieleho veža) a v ďalšom ťahu určite povýši.

Ak doložíte pešiaka na políčko, ktoré je chránené viacerými figúrkami, často zajatím tohto pešiaka jedna obranná figúrka blokuje druhú, následkom čoho sa často celá obrana rozloží.

Diagram 7 – devastujúci útok pešiakom

Diagram 7 ukazuje rozohratú partiu statickej veže proti pohyblivej veži. Všimnite si, že Čierny v štvrtom stĺpci nemá pešiaka. Miesto toho ho má na ruke. Tento fakt dáva čiernemu slušnú výhodu a Čierny má teraz príležitosť naplno využiť znenie porekadla opísaného v tomto článku.

Diagram 7. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g1r1nl/1ks6/1p1g2bpp/p1pppsp2/5p1P1/P1P1P1P2/1P1PS3P/1BKGGS1R1/LN5NL w P 1)

Ťahy po Diagrame 7:
P-24 Px24
P*22

Keďže má Čierny na ruke pešiaka, môže začať útočiť v druhom stĺpci. Najprv obetuje pešiaka na políčku 24. Potom môže do druhého stĺpca doložiť pešiaka z ruky na políčko 22. Ak by pešiaka zajal strelec, Čierny môže vyhodiť pešiaka na 24 vežou. Biely nebude vedieť zabrániť veži povýšiť v ďalšom ťahu.

Ak sa Biely rozhodne neodpovedať na doloženie pešiaka na 22 a zahrá niečo iné, Čierny môže zajať pešiakom jazdca a povýšiť. V ďalšom ťahu hrozí zajatím oštepu.

Ak by aj po Diagrame 7 na posunutie Čierneho pešiaka na 24 Biely reagoval vyhodením pešiaka strelcom, doloženie pešiaka na 22 je stále veľmi dobrý ťah. Jazdec síce môže utiecť na políčko 33, ale Čierny stále môže povýšiť svojho pešiaka. Veža pešiaka nemôže zajať, pretože by strieborný generál na 44 zostal nechránený a Čierny by ho mohol zajať strelcom.

Predpokladajme, že by veža pešiaka nezajala a Biely by hral niekam inam. Kam zahrá Čierny?

Áno, môže zajať oštep, no vrátiť sa s povýšeným pešiakom na 22 a potom na 23 je omnoho devastujúcejšia sekvencia ťahov.

Verím, že teraz je vám už jasnejšie, prečo je pešiak hoden tisícov generálov a línie z tohto článku budú užitočné aj vo vaších hrách.