Šógi porekadlá – Jeden pešiak je hoden tisíc generálov

V tejto sérii článkov sa zameriavame na porekadlá o šógi. Porekadlá sú krátke múdrosti zhrnuté v jednej vete, ktoré zaznamenávajú skúsenosti naučené počas histórie hrania šógi a radia hráčom ako lepšie hrať. Tieto články sú založené na podkladoch zo stránky http://www.shogi.net/kakugen/.

V dnešnom článku si povieme o porekadle „Jeden pešiak je hoden tisíc generálov“.

Diagram 1 – ako zaútočiť na hrad Yagura

Je omnoho viac pozícií ako by si jeden myslel, v ktorých pešiak na ruke urobí veľký rozdiel. Pozrite sa na Diagram 1.

Diagram 1. Čierny na ťahu (SFEN=7nl/5bgk1/5g1pp/4ppp2/7NP/4PB3/5P3/7R1/4K3L b P 1)

Biely hráč si postavil hrad Yagura, v ktorom ale chýba strieborný generál. Vďaka tomu, že Čierny má jazdca na políčku 25, je doloženie pešiaka na 33 veľmi efektívny ťah. Teda, za predpokladu, že Čierny má na ruke pešiaka na doloženie. A preto pešiak na ruke môže byť hoden tisíc generálov.

Najpravdepodobnejšie pokračovanie z úvodnej pozície sú nasledovné ťahy:
P*33 Nx33
Nx13+ …

Po tom, ako Čierny doložil pešiaka na 33 mohol Biely stiahnuť svojho generála na 31. Tento ťah by však zanechal v Bieleho tábore slabinu. Takže vyhodiť pešiaka na 33 jazdcom (Nx33) je prirodzená reakcia, v snahe zachrániť zlatého generála a zabrániť tak strate materiálu. Všimnite si Čierneho další ťah. Je ním skočenie jazdcom na 13. Žeby skákal jazdec zlým smerom? Nie! Takto je to správne!

Nasleduje
… Lx13
P-14 Lx14
Lx14 …

Hraním prirodzených ťahov Čierny prerazí Bieleho obranu v prvom stĺpci.

Ak v Diagrame 1 má Čierny na ruke nie jedného, ale až dvoch pešiakov, Čierny má možnosť hrať nasledovne:
P*33, Nx33,
Nx33+, G43-33,
N*25, G33-43,
P*33.

Ak súper postavil hrad Yagura, predtým než skočíte jazdcom na 25, ubezpečte sa, že máte na ruke aspoň jedného pešiaka.

Diagram 2 – známe tesuji

Diagram 2 ukazuje situáciu, keď Biely zajal pešiaka 24, po tom, čo tam Čierny svojho pešiaka úmyselne obetoval. Čierny je na ťahu. Ako bude čierny pokračovať vo svojom útoku na hrad Yaguru, využijúc pritom pešiaka na ruke?

Diagram 2. Čierny na ťahu (SFEN=7nl/5bgk1/5gs1p/4pppp1/8P/4PBP2/5PN2/7R1/4K3L b Pp 2)

Zapamätajte si doloženie pešiaka na políčko 25. Zdvojený pešiak (po japonsky 継ぎ歩 tsugifu, v anglickom preklade sa využíva connecting pawn) je tesuji (technika, šikovná sekvencia ťahov), ktoré sa v tejto pozícii stáva silnou zbraňou. Obzvlášť silná je táto technika vtedy, keď ju aplikujete v stĺpci, v ktorom sa nachádza súperov kráľ.

Zdvojený pešiak je technika, kedy dvakrát po sebe doložíte svojho pešiaka pred toho istého súperovho pešiaka, s úmyslom, aby ste súperovho pešiaka vylákali vpred.

Po tom, ako Čierny doložil pešiaka na 25, Biely nemá na výber než ho zajať. Ak by Biely nezajal pešiaka na 25, sám by stratil svojho pešiaka na políčku 24. Takže Biely pešiaka zajme, následne Čierny môže zajať Bieleho pešiaka skokom jazdca na políčko 25.

Bieleho strieborný generál je pod útokom a tak Biely nemá na výber a musí postúpiť so svojím strieborným generálom na políčko 24. Čierny môže podobne ako pri predošlom diagrame skočiť jazdcom na 13 a povýšiť (Diagram 2a).

Diagram 2a. Biely na ťahu (SFEN=7nl/5bgk1/5g2+N/4ppps1/8P/4PBP2/5P3/7R1/4K3L w 2P2p 7)

1) Ak biely vyhodí povýšeného jazdca oštepom, Čierny zajme strieborného generála na 24 so strelcom.
2) Ak jazdec vyhodí povýšeného jazdca, Čierny opäť môže zajať strelcom strieborného generála. V každom prípade bude Čierny môcť krok po kroku ďalej rozbíjať hrad Yagura.
3) Ak kráľ vyhodí povýšeného jazdca, najsilnejší ťah je doloženie pešiaka pred strieborného na 25 (strieborný nemôže ujsť, pretože tým by otvoril diagonálu medzi strelcom a kráľom).
Zapamätajte si, že keď medzi vaším strelcom a súperovým kráľom stojí nejaká súperová figúrka, najsilnejší ťah je zaútočiť na onú zavadzajúcu figúrku. Je to jedna z najzákladnejších techník v šógi.

V Yagura hrách mnoho hráčov hrajúcich za Bieleho radšej miesto zajata pešiaka na 24 pešiakom, ho zajmú strieborným generálom, práve preto, aby sa vyhli tejto technike. Aj to ukazuje, aká silná je technika zdvojeného pešiaka.

Rozbitie hradu Polovičné Mino

Diagram 3. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g1R3/1ks6/pppp5/5B3/P8/1PP1P4/9/9/9 b Pp 1)

Kde by ste doložili pešiaka na Diagrame 3 aby ste rozbili hrad Mino?

Správna odpoveď je doložiť pešiaka na 62 (tj pred súperovho zlatého generála). Ak zlatý generál pešiaka zoberie, samozrejme bude zajatý strelcom. Ak zlatý generál ujde na políčko 52, doložený pešiak môže povýšiť na políčku 61.

Najzaujímavejšia reakcia Bieleho však je pohnúť zlatým generálom na 71. Čo potom?

Obeta veže!

Rx71+ Kx71
P-61+

Obeta veže na políčku 71 je rozhodujúci ťah. Biely nemá na výber než povýšenú vežu zajať kráľom. Potom však pešiak povýši na políčku 61 a bez ohľadu na to, čo kráľ spraví, v nasledujúcom ťahu dostane mat. Vyhodí kráľ povýšeného pešiaka na 61? Doložením zlatého generála na 62 dostane mat. Utečie kráľ na políčko 82? Strelec povýši na políčko 71, kráľ utečie na 91, Čierny doloží zlatého generála na políčko 82 a Biely opäť dostane mat.

Ak nemôžete doložiť pešiaka do šiesteho stĺpca, skúste doloženie v piatom stĺpci. Doloženie pešiaka na políčko 52 je taktiež efektívny ťah (Diagram 4).

Diagram 4. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g1R3/1ks1P4/pppp5/5B3/P8/1PPP5/9/9/9 w p 1)

Následne hrozíte povýšením pešiaka na 51. Biely stiahne zlatého generála na políčko 71, no Čierny stiahne svojho povýšeného pešiaka späť na 52. Hrad Mino sa čoskoro rozpadne po posunutí povýšeného pešiaka na políčko 62.

Čo ak Biely v pozícii na Diagrame 4 vyhodí zlatým generálom pešiaka? Veža môže povýšiť na políčku 71, krytá strelcom. Kráľ musí ustúpiť, no veža zajme strieborného generála, čím dá Bielemu kráľovi mat.

Ak vám miesto doloženia pešiaka na 52 napadlo doložiť pešiaka na 53, zamyslite sa nad tým, čo by sa stalo, keby Biely odpovedal doložením pešiaka na 51. Doloženie pešiaka na 51 je veľmi silná obrana a sny Čierneho o rozbití hradu Mino by sa zrazu rozplynuli.

Zapamätajte si jednoduchý trik ako rozbiť hrad Mino – zaútočte na zlatého generála na políčku 61.

Doloženie pešiaka na ohniskový bod

Pešiak na ruke dokáže niekedy rozhodnúť celú hru! Pozrite sa na Diagram 5. Čierny vežou zajal pešiaka na 24, na čo Biely odpovedal vežou na políčko 32, čím neúmyselne Čiernemu nahral na smeč.

Diagram 5. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g3nl/1ks3rb1/1p1g5/p1ppppsRp/6p2/P1P1PP2P/1P1PS4/1BKGGS3/LN5NL w P2p 1)

Čierny môže doložiť pešiaka na 33. Toto tesuji sa nazýva ohniskový pešiak (po anglicky focal point pawn drop, japonsky 焦点の歩 – shouten no fu).

Toto políčko je chránené až tromi súperovými figúrkami, no ako sa aj sami môžete presvedčiť, Biely tohto pešiaka nemôže len tak zajať žiadnou z týchto troch figúrok!

V každom prípade hrozí strata materiálu. Ak zajme pešiaka jazdec, strieborný generál na políčku 34 už nie je chránený a veža ho môže zajať.

Ak pešiaka na 33 vyhodí strelec, padne jazdec na 21. Ak veža, padne strelec na 22.

Diagram 6 ukazuje ďalšiu pozíciu, kde môžete využiť tesuji ohniskového pešiaka.

Diagram 6. Čierny na ťahu (SFEN=ln1gbr1n1/1ks5l/1p1g5/p1pppsppp/5p3/P1P1P1P1P/1P1PS1N2/1BKGGS1R1/LN6L w Pp 1)

Doloženie pešiaka na políčko 42.

Ak Bieleho strelec zajme pešiaka, preruší tým vplyv veže vo štvrtom stĺpci a Čierneho strelec môže zajať strieborného generála na 44.

Ak zajme pešiaka veža, Čierneho veža môže vyhodiť pešiaka na 24 (strelec ho už nechráni, cestu blokuje Bieleho veža) a v ďalšom ťahu určite povýši.

Ak doložíte pešiaka na políčko, ktoré je chránené viacerými figúrkami, často zajatím tohto pešiaka jedna obranná figúrka blokuje druhú, následkom čoho sa často celá obrana rozloží.

Diagram 7 – devastujúci útok pešiakom

Diagram 7 ukazuje rozohratú partiu statickej veže proti pohyblivej veži. Všimnite si, že Čierny v štvrtom stĺpci nemá pešiaka. Miesto toho ho má na ruke. Tento fakt dáva čiernemu slušnú výhodu a Čierny má teraz príležitosť naplno využiť znenie porekadla opísaného v tomto článku.

Diagram 7. Čierny na ťahu (SFEN=ln1g1r1nl/1ks6/1p1g2bpp/p1pppsp2/5p1P1/P1P1P1P2/1P1PS3P/1BKGGS1R1/LN5NL w P 1)

Ťahy po Diagrame 7:
P-24 Px24
P*22

Keďže má Čierny na ruke pešiaka, môže začať útočiť v druhom stĺpci. Najprv obetuje pešiaka na políčku 24. Potom môže do druhého stĺpca doložiť pešiaka z ruky na políčko 22. Ak by pešiaka zajal strelec, Čierny môže vyhodiť pešiaka na 24 vežou. Biely nebude vedieť zabrániť veži povýšiť v ďalšom ťahu.

Ak sa Biely rozhodne neodpovedať na doloženie pešiaka na 22 a zahrá niečo iné, Čierny môže zajať pešiakom jazdca a povýšiť. V ďalšom ťahu hrozí zajatím oštepu.

Ak by aj po Diagrame 7 na posunutie Čierneho pešiaka na 24 Biely reagoval vyhodením pešiaka strelcom, doloženie pešiaka na 22 je stále veľmi dobrý ťah. Jazdec síce môže utiecť na políčko 33, ale Čierny stále môže povýšiť svojho pešiaka. Veža pešiaka nemôže zajať, pretože by strieborný generál na 44 zostal nechránený a Čierny by ho mohol zajať strelcom.

Predpokladajme, že by veža pešiaka nezajala a Biely by hral niekam inam. Kam zahrá Čierny?

Áno, môže zajať oštep, no vrátiť sa s povýšeným pešiakom na 22 a potom na 23 je omnoho devastujúcejšia sekvencia ťahov.

Verím, že teraz je vám už jasnejšie, prečo je pešiak hoden tisícov generálov a línie z tohto článku budú užitočné aj vo vaších hrách.

Aigakari – double winged attack – útok z oboch strán

V tomto článku si predstavíme jedno z najzákladnejších otvorení šógi, alebo tiež Joseki. Je ním otvorenie aigakari.

Útok sa začína jednoduchým posunutím pešiakom pred vežou vpred. Obaja hráči posunú svojimi pešiakmi postupne až do stredu dosky.

Útok hneď od samého začiatku

V tejto pozícií sente – čierny (poznámka: v šógi začína čierny hráč, opačne ako v šachu), hráč ktorý začal hru, môže uvažovať o pohnútí pešiakom vpred. 

Gote – biely – druhý hráč v poradí, môže pešiaka zajať.

Veža vyhodí pešiaka.

Následne aj gote vyskúša posunúť pešiaka vpred.

Sente má v tomto bode dve možnosti. Reagovať na protiútok od gote-ho, alebo ignorovať protiútok a pokračovať vo vlastnom útoku. Ukážme si najprv čo sa stane, ak sente bude pokračovať vo vlastnom útoku. Sente doloží pešiaka pred strelca.

Preteky – kto je rýchlejší?

Gote povýši svojho pešiaka v ôsmom stĺpci (pešiak nad vežou), sente môže tiež skúsiť povýšiť svojho pešiaka.

Gote teraz môže zajať povýšeného pešiaka svojim strieborným generálom.

Navyše, ak sente nič neurobí (zahrá zbytočný ťah, napríklad pohne pešiakom v prvom stĺpci), v ďalšom ťahu gote povýšeným pešiakom zajme strelca.

Následne gote môže vyhodiť strieborného generála vežou. Aj sente môže potom vyhodiť strieborného generála, ale gote je vždy o ťah vpred. Navyše, gote má na ruke troch pešiakov a sente iba jedného pešiaka. Čiže gote má viac materiálu a je o ťah rýchlejší. Gote vyhráva.

Vráťme sa k predošlej pozícii.

Ukázali sme si, že ignorovať útok na strelca nie je pre sente-ho dobré. Najlepšia obrana je teda stiahnúť vežu spať do svojho tábora.

V skutočnosti ani táto obrana nepomáha. Gote môže zajať strelca. Sente povýšeného pešiaka môže zajať strieborným generálom. Sente aj gote majú identickú, rovnakú pozíciu na doske. Avšak na ťahu je gote, a navyše gote má na ruke troch pešiakov. Sente iba jedného. Pozícia je preto lepšia pre gote-ho.

Sente miesto toho môže skúsiť zajať povýšeného pešiaka vežou.

Gote vyhodí vežu vežou a sente odpovie vyhodením veže strieborným generálom. Nastane výmena veží. Aj v tejto pozícii platí, že gote má navrch. Gote je na ťahu a navyše má viac pešiakov na ruke.

Gote môže získať viac

Vráťme sa ešte k pozícii, ktorú sme tu už mali.

Predtým sme si ukázali, že povýšený pešiak môže zajať strelca. Gote však má ešte omnoho lepší ťah. Je ním doloženie pešiaka za povýšeného pešiaka.

Sente sa bude brániť pohnutím zlatého generála ku strelcovi.

Aj keď vyhodiť teraz strelca povýšeným pešiakom vyzerá lákavo, omnoho lepší ťah pre gote-ho je vyhodiť zlatého generála!

Strieborný generál zajme povýšeného pešiaka, no gote hneď za tým povýši ďalšieho pešiaka!

Strieborný generál môže síce vyhodiť tohto povýšeného pešiaka, no vzápätí bude zajatý vežou. Gote navyše povýši svoju vežu. Gote má na ruke viac materiálu a povýšenú vežu. Preto je gote vo veľkej výhode.

Sente musí spomaliť

Vráťme sa do skoršej pozície, ktorá túto líniu odštartovala. Sente v nej vyskúšal doložiť pešiaka na strelcovu hlavu.

Ignorovať súperov útok sa nám však neoplatilo. Poďme skúsiť miesto toho zareagovať na súpera. Vyhoďme súperovho pešiaka, ktorým nás ohrozuje.

Jedna možnosť je, že gote následne vyhodí pešiaka sente-ho.

Následne obaja hráči doložia pešiaka na hlavu súperovho strelca.

Začínajú sa preteky o materiál. Obaja hráči svojimi povýšenými pešiakmi vyhadzujú postupne najprv strelca, potom strieborného generála, až sa priblížia ku zlatému generálovi. Tu však nastane zmena.

Keď sente vyhodí zlatého generála, dáva tým šach! Gote teda musí reagovať, nemôže súperovi vyhodiť zlatého generála. Navyše, po tom, ako kráľ vyhodí povýšeného pešiaka, sente môže povýšiť svoju vežu, dať tým šach a pokračovať vo svojom útoku. Táto pozícia je omnoho výhodnejšia pre sente-ho.

Ak sa obzrieme späť, vyzerá to teda, že tento útok funguje. Sente môže vyhrať tieto preteky, predtým však musel vyhodiť súperovi pešiaka, však?

Sente ešte nemá vyhrané

Nie tak rýchlo! V línii, ktorú sme si práve ukázali, gote vyhodil svojou vežou pešiaka. Gote však má lepší ťah. Pozrime si situáciu pozornejšie. Všimnime si však, že gote má na ruke pešiaka! Je čas ho použiť. Gote doloží pešiaka na vzniknutú medzeru v sente-ho obrane.

Sente môže tiež doložiť pešiaka nad hlavu súperovho strelca. Gote začne preteky o materiál vyhodením strelca.

V predošlej línii tieto preteky o materiál vyhral sente. V tejto línii je to však gote, kto zajal strelca ako prvého. Preto sa aj ako prvý dostane k súperovmu kráľovi.

Toto je šach, na ktorý gote musí reagovať. Vďaka tomu však gote môže vyhodiť povýšeného pešiaka vo svojom tábore. Vo výsledku teda má gote na ruke o jedného zlatého generála viac ako sente. Gote je preto vo výhode.

Sente musí byť opatrnejší

Kedže nasledovný výsledok dopadol lepšie pre gote-ho, sente sa musí vo svojich myšlienkach vrátiť o pár ťahov späť a zamyslieť sa nad iným plánom. V pozícii na obrázku pod týmto textom sente pôvodne spustil preteky o materiál a zajal strelca. Teraz už vieme, že tentokrát sente tieto preteky nemôže vyhrať. Preto nie je ani dobré ich začínať. Sente sa musí brániť.

A správna obrana je zajať súperovho povýšeného pešiaka strieborným generálom. Tentokrát však gote má na ruke strelca a má dobrý napad, kam ho doložiť čo najzákernejšie.

Vidlička! Gote útočí na vežu a na nechráneného pešiaka v strede dosky. 

Sente si nemôže dovoliť stratiť vežu, je to príliš silná figúrka. Preto sa s vežou stiahne späť do svojho tábora. Následne môže strelec zajať pešiaka v strede dosky a povýšiť. Zatiaľ to vyzerá, že gote je vo výhode…

Sente konečne tiež zajme súperovi strelca. Sente má plán na protiútok.

Gote môže pešiaka vyhodiť strieborným generálom.

Sente má na ruke strelca a má zaujímavý plán. Sente doloží strelca na políčko 3六. Hrozí tým, že zajme pešiaka na políčku 6三 a povýši svojho strelca. 

Gote tomu chce zabrániť. Nemôže však tohto pešiaka brániť žiadným generálom, ako je tomu napríklad na obrázku nižšie. 

Pohnutím strieborného generála vpred sa prerušila línia medzi vežou a strieborným generálom v druhom stĺpci. Strieborný generál v druhom stĺpci už nie je chránený vežou, preto ho sente môže zadarmo zajať.

Práve preto, jediná možnosť, akou môže gote ochrániť svojho pešiaka v šiestom stĺpci je pohnúť vežou. Sente však má na ruke pešiaka. Navyše, gote predtým povýšením strelcom vyhodil sente-mu pešiaka v piatom stĺpci. Preto sente môže dokladať pešiaka do piateho stĺpca, ako na obrázku nižšie.

Gote nemôže pešiaka vyhodiť kráľom, ani žiadnym zo zlatých generálov, pretože by tým opäť zrušil ochranu svojho strieborného generála v druhom stĺpci. Preto jediný možný ťah je vyhodiť pešiaka vežou.

Sente môže povýšiť svojho strelca v šiestom stĺpci. Následne hrozí sente tým, že zajme súperovu vežu a neskôr tiež strieborného generála v druhom stĺpci, prípadne môže sente vyhodiť povýšeným strelcom jazdca v ôsmom stĺpci a podobne. Je ťažké pokryť všetky hrozby, ktoré sente môže využiť. Sente má výhodnejšiu pozíciu.

Táto sekvencia vyzerá dobre pre sente-ho. Vráťme sa pár ťahov dozadu. V pozícii na obrázku nižšie sme predtým chránili vežou pešiaka v šiestom stĺpci. Obrana nefungovala. Gote preto skúsi útok.

Pasca pre senteho!

Najlepšia obrana je útok! Gote najprv obetuje pešiaka v druhom stĺpci, aby vylákal súperovu vežu o jeden rad vyššie a zrušil tak ochranu striebornému generálovi v ôsmom stĺpci.

Sente musí pešiaka vyhodiť. Gote následne vežou vyhodí pešiaka v ôsmom stĺpci.

Strieborný generál v druhom stĺpci je nekrytý. Sente ho preto môže zajať, že?

Je to pasca! Ak sente zajme strieborného generála, aj gote zajme strieborného generála. Lenže ak sente bude pokračovať vo vyhadzovaní súperových figúrok ako napríklad na obrázku nižšie…

Mat! Gote doloží strieborného generála nad zlatého generála a kráľa.

Sente síce môže zlatým generálom vyhodiť strieborného generála, následne však povýšená veža vyhodí zlatého generála a je koniec.

Aktívna obrana a správne načasovaný protiútok

Aby sa tomuto scenáru sente vyhol, nemože vyhodiť strieborného generála v druhom stĺpci. Musí si ochrániť svojho strieborného generála. Napríklad doložením pešiaka.

Gote vymení vežu za strelca.

Sente vyhodí vežu pešiakom, no gote doloží dalšieho pešiaka pred vežu. Gote má plán.

Doložením strelca napichneme vežu! Veža nemôže ujsť, pretože potom by strelec útočil priamo na kráľa. Veža je jediná figúrka v ceste medzi kráľom a strelcom.

Jediná obrana je doložiť vežu.

Strelec vyhodí vežu, veža vyhodí strelca.

Gote obráni svojho strieborného generála v druhom stĺpci doložením pešiaka.

Zdá sa, že gote uspel. Sente však spravil chybu. V tomto ťahu sme si povedali, že sente vyhodí vežu pešiakom.

V skutočnosti však sente môže vyhodiť strieborného generála vežou! Gote-ho veža je pod útokom, navyše sente má povýšenú vežu v súperovom tábore, v ďalších ťahoch môže vyhodiť ďalšie súperove figúrky… Pozícia je výhodnejšia pre sente-ho.

Gote nepovedal svoje posledné slovo

Stále to vyzerá, že situácia je v prospech sente-ho. Vráťme sa ešte späť k pozícii na obrázku nižšie. Predtým sme vyhodili pešiaka strieborným generálom. Skúsme to inak.

Gote vyhodí povýšeného pešiaka vežou.

Nastane výmena veží. Sente vyhodí vežu súperovi, následne povýšenú vežu vyhodí strieborný generál.

Táto pozícia je však lepšia pre gote-ho, pretože má povýšeného strelca. Napríklad v neskorších ťahoch môže gote zajať niektorého z pešiakov vedľa neho. Ak tomu chce sente zabrániť, má možnosť napríklad ísť ľavým zlatým generálom pred kráľa. (Ak by šiel PRAVÝM zlatým generálom vpred, pravý strieborný generál by zostal nekrytý, takže by ho povýšený strelec mohol vyhodiť).

Gote však s povýšením strelcom nebude utekať. Miesto toho do súperovho tábora doloží vežu.

Sente síce môže vyhodiť povýšeného strelca zlatým generálom, veža však môže zajať strieborného generála a povýšiť. Mať súperovu povýšenú vežu vo svojom tábore je veľmi nepríjemné a sente prehráva. Navyše, gote hrozí ťahmi ako napríklad doloženie strieborného generála na políčko 6八, či zajatie jazdca. Gote je vo výhode.

Finálny tvar aigakari

Keď si to všetko zosumarizujeme a vrátime sa k pozícii na obrázku nižšie, zistili sme, že pohnutie pešiakom vpred v druhom stĺpci bola chyba. Správnou hrou dopadol na tom gote napokon lepšie. Sente preto nechce pohnúť pešiakom vpred.

Práve preto miesto pohnutia pešiaka vpred sa musí sente najprv zamyslieť nad obranou. Vráťme sa o ťah späť. Ako sa brániť?

Všetky útoky a protiútoky boli koncentrované na slabinu nad strelcovou hlavou. Preto ju treba pokryť. Najprv sente pohne zlatým generálom ku svojmu strelcovi. Následne zopakuje tento ťah aj gote. Ak by gote nezahral zlatým generálom a miesto toho by útočil pešiakom v ôsmom stĺpci, zopakuje sa všetko čo sme si povedali v predošlých líniach, ale z opačnej strany. Kým predtým vyšiel v nevýhode sente, tentokrát by za svoju chamtivosť bol potrestaný gote. Gote, podobne ako sente, nerád prehráva a práve preto aj on svojim zlatým generálom pokryje hlavu svojho strelca.

Teraz, keď sente obránil hlavu svojho strelca, môže už pohnúť vpred svojim pešiakom v druhom stĺpci.

Gote zoberie pešiaka, následne sente taktiež vežou zajme súperovho pešiaka.

Kedže hrozí, že v ďalšom ťahu sente doloží pešiaka nad strelcovu hlavu, gote doloží pešiaka pred súperovu vežu. Veža nemôže tohto pešiaka zajať, pretože je krytý zlatým generálom. Následne sa veža stiahne späť.

Následne aj gote môže urobiť rovnakú výmenu pešiakov v ôsmom stĺpci. Základná pozícia aigakari je dokončená. Z tejto pozície sa rozvíjajú neskôr ďalšie stratégie. Obaja hráči majú vyrovnané šance na výhru.